Een onkostenvergoeding geven aan vaccinatievrijwilligers?

Wat zegt de Vrijwilligerswet?

De Vrijwilligerswet laat toe dat de kosten van vrijwilligers vergoed worden. Een kostenvergoeding is een terugbetaling voor (gemaakte) kosten.

Dat staat zo in de Vrijwilligerswet om de drempel tot het vrijwilligerswerk zo laag mogelijk te houden.

In de Vrijwilligerswet wordt in artikel 10 bepaalt wat de kostenvergoeding kan zijn:

  • het kan gaan om een forfaitaire vergoeding

In dit geval moeten de vrijwilligers geen kosten bewijzen.

Er geldt een maximum van 35,41 euro per dag én een maximum van 1.416,16 euro per jaar.

Of, je kan ervoor opteren enkel bewijsbare kosten te vergoeden, via het systeem van de reële kostenvergoedingen. Alle kosten die vrijwilligers (mogen) maken en waarvoor ze een bewijsstuk kunnen binnenbrengen, kan terugbetaald worden.

Meer informatie over de kostenvergoedingen kan je terugvinden op https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen/

Vrijwilligers vergoeden?

Een kostenvergoeding in het vrijwilligerswerk, is in tegenstelling tot wat sommige bronnen beweren, geen loon. Een loon is een prestatievergoeding, volgt een arbeidslogica etc.

Vrijwilligerswerk is in essentie én wettelijk gezien een onbezoldigde activiteit, dus wie vrijwilligt, weet dat daar per definitie geen verloning aan vast hangt.

Integendeel, de motivatie van vrijwilligers ligt veelal niet op het geldelijke vlak, maar in aspecten zoals ‘het goede doen, bijdragen aan,… activiteiten binnen een goede sfeer’.

In het kader van de Vaccinatiecentra is dat niet anders: zorg er dus mee voor dat vrijwilligers vrijwilligers kunnen blijven. Compenseer mogelijk hun kosten, maar ontwikkel geen beloningssysteem.

Tips

  • Overweeg je toch een kostenvergoeding te geven, overdrijf dan niet, een richtbedrag van 15 euro/shift compenseert immers ruim de kosten die vrijwilligers (eventueel) maken;
  • Zorg ervoor dat vrijwilligers goesting hebben om zich in te zetten: een fijne sfeer, waardering over het feit dat ze er zijn, de kans hebben contacten te leggen, taken op basis van hun talenten, een hapje en drankje.

Tot slot

Voor de operationalisering van de Vaccinatiecentra is veel overheidsgeld uitgetrokken waardoor de verleiding ontstaat om vrijwilligers ook maximaal te vergoeden.

Het druist in tegen het vrijwilligerswerk, en denk eraan: als het geld op is, en je wil die mensen achteraf verder inschakelen als vrijwilliger in je stad of gemeente, heb je een verwachting gecreëerd dat elke vrijwillige inzet financieel gecompenseerd wordt:

– daarmee leg je druk op het concept vrijwilligerswerk (vermits de vrijwilligers zo tot goedkope arbeidskrachten worden gereduceerd);

– je strijkt wellicht tegen de haren in van reguliere en trouwe vrijwilligers die nu (vb. omdat ze deel uitmaken van een risicogroep) geen deel kunnen uitmaken van het gebeuren: dat steekt

– het is bijzonder pijnlijk voor al die verenigingen die zich thans zorgen maken over hun middelen, of ze terug activiteiten kunnen opzetten, of hun vrijwilligers zullen weerkeren,….

Met andere woorden: de kostenvergoeding kan functies vervullen, maar heeft niet tot doel vrijwilligers op een verkeerde manier te lokken. Vrijwilligerswerk vertrekt vanuit een totaal andere rationaliteit.

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief