Ontwerp besluit: maximum kostenvergoeding voor vrijwilligers nogmaals verhoogd

mondmasker volunteers

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed om de maximum forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de coronacrisis nogmaals op te trekken. Het gaat om zowel vaccinatievrijwilligers als zogenaamde crisisvrijwilligers in de zorg. Opgelet, het ontwerp wordt eerst nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Vaccinatievrijwilligers

Vaccinatiecampagne: boosterprik

 Nu de vaccinatiecampagne een vervolg krijgt in de vorm van een derde prik, verhoogden de ministers nogmaals de maximale forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers die meewerken aan de vaccinatiecampagne of de logistiek. Het bedrag was al verhoogd naar € 3.541 of 100 dagen in een vaccinatiecentrum dat het dagmaximum van €  35,41 toekent. Het ontwerpbesluit verhoogt het jaarlijkse maximum tot 4.107,56 euro/jaar, zodat men 116 dagen actief kan zijn tegen het maximumtarief van de dagvergoeding.

Crisisvrijwilligers in de zorgsector

De verplichting van het Covid Safe Ticket verhoogt het aantal testen en werkuren in triagecentra en testplaatsen. Het ontwerp heeft daarom tot doel om voor het jaar 2021 het plafond van de forfaitaire kostenvergoeding te verhogen tot 3.186,90 euro voor activiteiten in het kader van de coronacrisis in de gezondheidszorg. Daaronder vallen dus ook bijvoorbeeld woonzorgcentra en ziekenhuizen die extra vrijwilligers inzetten voor hygiënemaatregelen aan het onthaal. 

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief