Vaccinatiecentra: vrijwilligers verzekeren

Zelf verzekeren of niet?

Als je al een verzekering hebt voor het vrijwilligerswerk conform de wettelijke verzekeringsplicht die de Vrijwilligerswet oplegt, is het interessant even voor de zekerheid contact op te nemen met je verzekeraar om de bijkomende (vaccinatie)vrijwilligers mee op te nemen.

Dat hoeft niet veel tot niets te kosten: veel van je reguliere vrijwilligers staan immers wellicht op non-actief.

Denk er ook aan dat niet elke vrijwilliger die zich op heeft gegeven effectief aan de slag zal gaan, en dat niet iedereen tegelijkertijd ingezet wordt. De effectieve toename van het aantal vrijwilligers is en blijft dus relatief.

Kijk toch even je verzekering na en kijk na wat er allemaal verzekerd is (de wet legt enkel een BA-verzekering op, maar uitbreiding naar rechtsbijstand en eventueel lichamelijke ongevallen kan overwogen worden, hoewel het tijdelijk aanbod van Ethias daar min of meer aan tegemoet komt).

Wat dan met het aanbod van Ethias, moeten we daar op intekenen?

Nee, dat is een polis die gesloten werd tussen de Vlaamse Overheid en de verzekeraar, en geldt als aanvullende verzekering.  Alle vaccinatiecentra worden op deze manier bijkomend beschermd.

Je kan, als je eigen verzekering niet toereikend is, of bv. geen ongevallen dekt, beroep doen op deze aanvullende verzekering.

Wat zit er in deze verzekering?

De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en biedt een lichamelijke ongevallenverzekering (vooral voor vrijwilligers en eventueel studenten, vermits (betaalde) medewerkers verzekerd worden via de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering).

Er is ook een waarborg voor zgn. passieve rechtsbijstand.

Belangrijk ook, de medische beroepsaansprakelijkheid wordt ook verzekerd, wat relevant is voor (para)medische vrijwilligers die je zou inschakelen.

Automatische geldigheid

Je kan er vanuit gaan dat de verzekering geldt met ingang van 1 februari 2021 tot eind december 2021.

Hier vind je volgende documenten die horen bij deze verzekering:

Is de Gratis Vrijwilligersverzekering een optie?

Nee, volgens het reglement staat die verzekering immers niet open voor noch lokale besturen, noch organisaties die een status hebben als RSZ-werkgever.

Enkele opmerkingen

De verzekeringsmaatschappij biedt deze verzekering gratis aan. Hoewel je een gegeven paard nooit in de bek mag kijken, willen we toch enkele ‘zwakkere’ punten opsommen:

  • het gaat om een aanvullende verzekering: je zal dus eerst het schadedossier bij je eigen verzekeraar (of tussenpersoon) moeten voorleggen;
  • de waarborgen lijken ons eerder aan de lage kant;
  • de eventuele tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt niet gewaarborgd (dit kan vrijwilligers treffen);
  • ….

Maar vanzelfsprekend biedt deze verzekering een interessant valnet, indien het nodig is.

Vermijden om de verzekering nodig te hebben, is altijd de beste optie

Een degelijk vrijwilligersbeleid, is ook in de context van de Vaccinatiecentra belangrijk: zorg er dus voor dat de vrijwilligers die je inschakelt niet enkel beschikbaar zijn, maar ook geschikt voor de rol die je hen toebedeelt.

Indien mensen niet over de juiste ‘bekwaamheden’ beschikken, kan dat een reden zijn voor de verzekeraar om niet tussen te komen.

Volg de vrijwilligers op en grijp in als je vaststelt dat ze bepaalde taken niet naar behoren oppakken of uitvoeren. Investeer genoeg tijd en aandacht in je vrijwilligers.

Geef ook goede instructies aan de vrijwilligers: wat moeten ze doen in nood, welke voorzorgsmaatregelen moeten ze zelf in acht nemen, etc…

Voorzie informatie en eventueel een opleiding voor de vrijwilligers. Bepaal ook of je de vrijwilliger inschakelt als hij/zij de voorziene opleiding niet of slechts gedeeltelijk volgt.

Tot slot

Moest er zich een probleem of schadegeval voordoen, houd het hoofd dan koel en overleg eerst met de verzekeraar wat je doet, niet moet doen en welke stappen je best volgt.

Succes!

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief