Een kleine historiek van hoe politieke bricolage het vrijwilligerswerk pijn kan doen

Vrije foto 5971585 © Russwitherington - Dreamstime.com

Wij zijn niet blij! Het Ontwerp KB voor verhoging van bepaalde vergoedingen werd op 23 november 2018 goedgekeurd door de Federale Ministerraad. Daardoor zal het binnenkort – wellicht vanaf 1 januari 2019 – toch van kracht worden.

Lees ons opiniestuk!

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact