Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid

Archieffoto Belga

Een beter statuut, minder papierwerk en minder regels. Dat zijn de basisingrediënten in het actieplan van het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid. Het actieplan van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) is goedgekeurd door de Vlaamse regering, na consultatie van de verschillende adviesraden. Nu kan er verder worden gewerkt aan de uitrol van het traject. Naast de Vlaamse zullen daar ook de federale en de lokale overheden bij betrokken worden.

Het actieplan heeft 3 doelstellingen: een beter wetgevend kader en statuut, betere informatie en ondersteuning en minder regels. Er zijn acties op zowel Vlaams, federaal als lokaal niveau voorzien. Bekijk de presentatie ‘Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid in een notendop’. 

Vlaams vrijwilligersbeleid? Wat is het?
Het Vlaams Regeerakkoord (2014-2019) belooft werk te maken van een gecoördineerd vrijwilligerswerk. Als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk hamerden we hier al langer op, bijvoorbeeld met ons memorandum voor de verkiezingen (PDF).

Het regeerakkoord maakt daar nu werk van:

“De bescherming van vrijwilligers is nu te fragmentarisch geregeld, met diverse ongelijkheden tot gevolg. De toenemende bureaucratisering zet een rem op het vrijwilligerswerk. We ontwikkelen daarom een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De versnippering van expertise en informatiekanalen pakken we aan.” 

Raadpleeg het Vlaams Regeerakkoord (PDF) en zoek op het begrip ‘vrijwilliger’. Onder andere de ondersteuning van de vrijwilligers in de zorg, in de sport, in het kader van inburgering, binnen de erfgoedsector… komt aan bod.

Wat gebeurt er?

  • Vlaams Cultuurminister Sven Gatz maakt werk van dit gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Hij gaf op 4 maart 2015 (videoverslag) en 27 mei uitleg in het Vlaams Parlement. Het videoverslag van 27 mei 2015 kan je hier rechtstreeks bekijken.
  • 26 maart 2016 werd de conceptnota aan de Vlaamse regering over het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid goedgekeurd. Als Vlaams Steunpunt krijgen we een coördinerende rol toebedeeld bij het op poten zetten van dit project. Lees de conceptnota
  • Op 31 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering de knelpuntennota van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz goed. Er wordt ook beslist dat er een Vlaams Expertisecentrum Vrijwilligerswerk moet komen.
  • 22 december 2017 keurt de Vlaamse Regering definitief het geactualiseerd Actieplan Vrijwilligerswerk (PDF) goed. Lees het artikel op deredactie.be
  • De Vlaamse Regering keurt 6 juli 2018 het ontwerp van overeenkomst goed tussen vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Vlaamse Gemeenschap 2018-2022. Bedoeling is het huidige Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVW) te verbreden naar een Vlaams expertisecentrum vrijwilligerswerk. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk krijgt daarvoor een aantal bijkomende opdrachten, die worden verankerd door de nieuwe beheersovereenkomst. 

Lees ook:

Meer weten? Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact