Vrijwilliger, deelnemer of lid? Wat is het verschil?

Een vrijwilliger is volgens de vrijwilligerswet elke natuurlijke persoon die een activiteit uitoefent die:

 • onbezoldigd en onverplicht wordt verricht;
 • ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel;
 • die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht;
 • en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.

Ook de bestuurders, die aan bovenstaande criteria voldoen, worden als vrijwilliger beschouwd.

Deelnemers, bezoekers en leden zijn geen vrijwilligers. Een vrijwilliger steekt een handje toe in de organisatie. Soms kan hij er ook deelnemen aan een activiteit, maar helpt hij niet. Hij kan al dan niet lid zijn, maar alleen op het moment dat hij helpt, beschouwt de wet hem als vrijwilliger.

Dit schema legt het uit (klik op de afbeelding om te downloaden als PDF).

 

Vrijwilliger, deelnemer of lid?

Klik op de afbeelding om te downloaden als PDF

Waarom is het onderscheid zo belangrijk?

De vrijwilligerswet legt rechten en plichten op aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Eentje daarvan is de verzekeringsplicht voor organisaties met rechtspersoonlijkheid. Het is daarom belangrijk om te weten welke mensen je dient te verzekeren met welke polis.

De Gratis vrijwilligersverzekering beschermt enkel de vrijwilligers

De gratis vrijwilligersverzekering helpt organisaties om hun vrijwilligers te beschermen. In de polis wordt duidelijk afgebakend dat het enkel de vrijwilligers zijn die verzekerd kunnen worden, en niet alle deelnemers of leden. De verzekeraar omschrijft het zo:

‘De vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk verrichten voor de organisatie, evenals de ouders van minderjarige vrijwilligers indien ze burgerrechtelijk aansprakelijk zijn; ook de vrijwilligers die zich occasioneel binnen de context van de organisatie op lossere of ad hoc basis inzetten, zoals familieleden van de vaste vrijwilligers.’

Vrijwilligers zijn beschermd met deze verzekering, op voorwaarde dat de organisatie een erkenningsnummer heeft én de activiteit ten laatste 48 uur vooraf heeft aangegeven in het digitale verzekeringsloket.

Wie niet vrijwilligt, kan je dus niet verzekeren met de gratis vrijwilligersverzekering. Deze personen worden dus niet verzekerd:

 • deelnemers: mensen die deelnemen aan activiteiten, zonder dat ze vrijwilligen
 • leden die een lidgeld betalen en al dan niet aan een activiteit deelnemen, zonder dat ze vrijwilligen
 • bestuursvrijwilligers: vrijwilligers die lid zijn van een bestuursorgaan, van een vereniging met rechtspersoonlijkheid, in het mandaat van bestuurder. Als gewone vrijwilliger kunnen zij uiteraard wél verzekerd kunnen worden, maar niet als bestuurder.
 • mensen die vrijwilligen in een organisatie waar ze ook betaald werk doen
 • mensen die vrijwilligen in organisaties die uitgaan van een openbaar bestuur, politieke partijen en handelsverenigingen, omdat dit uitgesloten is via het reglement.

Conclusie

 • Enkel vrijwilligers kunnen en zullen verzekerd worden via de gratis vrijwilligersverzekering
 • Deelnemers verzekeren met deze polis, betekent dat je je gratis vrijwilligersuren vergooit
 • Kijk even na of de activiteiten vallen binnen de doelstellingen van je vereniging of organisatie
 • Kijk zeker ook de uitsluitingen na in de polis

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact