Wat is er verzekerd?

100 mandagen

De organisatie kan per kalenderjaar gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Een mandag is elke kalenderdag dat 1 vrijwilliger verzekerd is. Zo’n mandag is opgebruikt van zodra een vrijwilliger aan de slag gaat, ook al is het maar voor een uurtje, en loopt tussen 0 en 24 u. Je moet deze mandagen telkens vooraf aangeven bij de verzekeraar. Dagen die je niet opgebruikt hebt, kan je niet overdragen naar het volgende kalenderjaar.

Tip: heb je niet genoeg met 100 mandagen? Je kan 100 of 200 extra mandagen aankopen bij de verzekeraar.

Activiteiten

De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie. Je moet de te verzekeren mandagen wel altijd vooraf aangeven bij de verzekeraar. 

Waarborgen

De verzekering biedt waarborgen – zowel tijdens als op weg naar en van de activiteiten – voor:

  • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke ongevallen

De verzekering geldt wereldwijd voor alle organisaties gevestigd in België, behalve in de Verenigde Staten en Canada.

Bekijk de polis en waarborgen op de website van de verzekeraar. Let op! Vanaf 1/4/2019 starten we met vernieuwde voorwaarden en heb je een nieuw erkenningsnummer nodig. Hou onze nieuwsbrief in de gaten. Heb je een erkenningsnummer en registreerde je online? Dan mailen we je ten gepasten tijde alle info. Vraag nu nog geen nieuw erkenningsnummer aan, maar wacht op ons seintje!

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact