Weetjes over de Gratis Verzekering

1. Is deze verzekering interessant voor ons?

Als je maar een beperkt aantal vrijwilligers hebt, tijdelijk of af en toe iets organiseert of een extra activiteit organiseert die buiten je gewone verzekering valt, dan is deze verzekering geknipt voor jouw organisatie.

Je sportclub werkt het hele jaar met vrijwilligers, maar organiseert een tornooi of extra evenement, waarbij meer vrijwilligers dan gewoonlijk worden ingeschakeld.

Het plaatselijke straatcomité dat een rommelmarkt organiseert in de straat, wil de vrijwilligers verzekeren die helpen bij de organisatie.

Met andere woorden, deze verzekering helpt je een goede dekking te bieden aan de vrijwilligers, hetzij voor een beperkt aantal uren.

2. Wat zijn de beperkingen van de gratis vrijwilligersverzekering?

1. Enkel vrijwilligers

Deze verzekering zal geen dekking bieden voor deelnemers of leden van de vereniging, enkel voor de vrijwilligers. De vrijwilliger onderscheidt zich omdat hij specifieke dingen doet voor de organisatie of vereniging.

Buurtvereniging de Grazende Koe organiseert een gezellig samenzijn en plaatst een springkasteel. Wie komt springen en er vanaf tuimelt, is geen vrijwilliger en zal dus niet verzekerd zijn. Bezoekers, deelnemers,… iedereen die geen actieve functie vervullen, zijn niet verzekerd.

2. Maximum 1000 vrijwilligersuren

Een mandag start vanaf het moment dat een vrijwilliger een activiteit aanvat. De vrijwilliger die 1 uur vrijwilligt, nuttigt 1 mandag, de vrijwilliger die 6 uren actief is zal ook een mandag kosten.

3. De reikwijdte is beperkt

De reikwijdte van de verzekering is beperkt en beschermt alleen de vrijwilligers tegen:

  • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (schade aan derden door de vrijwilliger)
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke Ongevallen (schade door een ongeval aan de vrijwilliger)

Verdergaande bescherming wordt niet geboden, zoals:

  • een verzekering voor het gebruik van de eigen wagen door de vrijwilliger, eigen of ontleend materiaal, zit niet in deze verzekering.
  • de bestuurdersaansprakelijkheid van bestuursleden van een vzw, zit niet in deze verzekering.
  • de verzekering tegen beroepsziekten (verplicht in Decreet Welzijn) zit niet in deze verzekering.
  • bepaalde risicovolle activiteiten, zoals gevaarlijke sporten of verbouwingen, zijn niet verzekerd.

3. Aanvragen of niet?

1. Heb je nog geen verzekering voor je vrijwilligers?

Heb je nog geen verzekering voor je vrijwilligers en komt je organisatie in aanmerking, rep je dan naar het aanvraagformulier.

Kom je niet in aanmerking, raadpleeg dan ons online dossier vrijwilligersverzekeringen. Sluit zo snel mogelijk en gewapend met onze tips een verzekering bij je verzekeraar naar keuze af.

2. Heb je al een verzekering voor de vrijwilligers? 

Het is niet nuttig om een extra verzekering te sluiten en in feite een dubbele verzekering te hebben. Dat is geldverspilling! Gebruik de gratis verzekering eventueel aanvullend voor bijkomende activiteiten, maar dus niet dubbel.

3. Biedt je sector of federatie ook al een verzekering aan?

In sommige sectoren, zoals de sport of het amateurtoneel, de grote koepels van jeugdverenigingen, worden polissen aangeboden, die een dekking bieden op maat van de sector. Misschien dekken die polissen voldoende en biedt de gratis verzekering geen meerwaarde. Vraag het eerst even na. 

4. Specifieke bepalingen

Er zijn Decreten die verder gaan in de verzekeringsplicht dan de Federale Vrijwilligerswet. Zo vraagt het Vlaams Decreet van het domein Welzijn, Gezondheid en Gezin een ruimere verzekeringsbescherming voor de vrijwilligers dan de vrijwilligerswet. De Gratis verzekering biedt geen volledige waarborg op dit vlak.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact