Weetjes over de Gratis Verzekering

1. De verzekering staat open voor een ruime waaier aan organisaties, op voorwaarde dat ze rechtmatig vrijwilligers kunnen inschakelen. Dus een vrijwilligersorganisatie in de zin van de vrijwilligerswet:

 • per definitie zonder winstoogmerk
 • organisaties, stichtingen, clubs, feitelijke verenigingen, projecten, initiatieven, en zo verder, maar geen openbare besturen

2. Het speelt geen rol of er één dan wel tientallen vrijwilligers worden ingezet, zolang het gaat om vrijwilligers in de zin van de vrijwilligerswet:

 • mensen die zich uit vrije wil inzetten (dus geen deelnemers, stagiairs, bezoekers, ‘passieve’ leden…)
 • mensen die niet bezoldigd worden voor hun inzet

3. Het speelt geen rol in welke sector je organisatie of vereniging zich situeert:

sport, milieu, welzijn, kunsten, socioculturele,… en ook de activiteiten kunnen ruim zijn. Omschrijf de activiteiten voldoende in je aanvraag voor een erkenning, dat maakt het makkelijker om alles juist in te schatten.

4. Het speelt geen rol dat je elders al verzekeringen hebt. De gratis verzekering zal deze niet allemaal kunnen vervangen, want:

 • de verzekering geldt maar voor 100 mandagen
 • de draagwijdte van de verzekering is beperkt en beschermt alleen de vrijwilligers:
  • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (schade aan derden door de vrijwilliger)
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke Ongevallen (schade door een ongeval aan de vrijwilliger)
 • verdergaande bescherming wordt niet geboden, zoals een verzekering voor het gebruik van de eigen wagen door de vrijwilliger, eigen of ontleend materiaal, …
 • de bestuurdersaansprakelijkheid van bestuursleden van een vzw, zit niet in deze verzekering
 • de verzekering tegen beroepsziekten (verplicht in Decreet Welzijn) zit niet in deze verzekering.

5. Wat je elders niet verzekerd krijgt, zal wellicht ook niet in de gratis verzekering zitten! Lees de uitsluitingen zeker ook na, want bepaalde risicovolle activiteiten, zoals gevaarlijke sporten of verbouwingen, zijn niet gedekt.

Is deze verzekering interessant voor ons?

Als je maar een beperkt aantal vrijwilligers hebt, tijdelijk of af en toe iets organiseert of een extra activiteit organiseert die buiten je gewone verzekering valt, dan is deze verzekering zeker nuttig voor jouw organisatie.

Voorbeeld: je sportclub werkt het hele jaar met vrijwilligers, maar organiseert een tornooi of extra evenement, waarbij meer vrijwilligers dan gewoonlijk worden ingeschakeld.

Voorbeeld: het plaatselijke straatcomité dat een rommelmarkt organiseert in de straat,…

Met andere woorden, deze verzekering helpt je een goede dekking te bieden aan de vrijwilligers, hetzij voor een beperkt aantal dagen.

Wat zijn de beperkingen van de gratis vrijwilligersverzekering?

1. Enkel vrijwilligers

Deze verzekering zal geen dekking bieden voor deelnemers of leden van de vereniging, enkel voor de vrijwilligers. De vrijwilliger onderscheidt zich omdat hij specifieke dingen doet voor de organisatie of vereniging.

Voorbeeld: Buurtvereniging de Grazende Koe organiseert een gezellig samenzijn en plaatst een springkasteel. Wie komt springen en er vanaf tuimelt, is geen vrijwilliger en zal dus niet verzekerd zijn. Bezoekers, deelnemers,… iedereen die geen actieve functie vervullen, zijn niet verzekerd.

2. Maximum 100 mandagen

Een mandag start vanaf het moment dat een vrijwilliger een activiteit aanvat. De vrijwilliger die 1 uur vrijwilligt, nuttigt 1 mandag, de vrijwilliger die 6 uren actief is zal ook een mandag kosten.

3. Een mandag kan je niet eindeloos rekken

Een mandag heeft betrekking op de betreffende kalenderdag. Schakel je vrijwilligers in voor een avondevenement of een activiteit die na het spookuur voortduurt (dus na middernacht) dan moet je dat aanrekenen als extra mandag.

Voorbeeld: twee vrijwilligers helpen tijdens een nachtwandeling door natuurgebied. Die wandeling start om 23.00 uur ’s avonds en duurt tot 1.00 uur de volgende ochtend. Je geeft dan 2 keer twee mandagen in.

Aanvragen of niet?

Heb je nog geen verzekering voor je vrijwilligers, rep je dan naar het aanvraagformulier. Heb je al een eigen vrijwilligersverzekering en wil je hier bovenop gebruik maken van de gratis verzekering? Ook dat kan! Kijk voor je het formulier invult volgende zaken zeker na:

1. Heb je al een verzekering voor de vrijwilligers? Waarom teken je dan in voor de gratis verzekering?

Het is immers niet nuttig om een extra verzekering te sluiten en in feite een dubbele verzekering te hebben. Dat is geldverspilling! Gebruik de gratis verzekering eventueel aanvullend voor bijkomende activiteiten, maar dus niet dubbel.

2. Biedt je sector of federatie ook al een verzekering aan?

In sommige sectoren, zoals de sport of het amateurtoneel, de grote koepels van jeugdverenigingen, worden polissen aangeboden, die een dekking bieden op maat van de sector. Misschien dekken die polissen voldoende en biedt de gratis verzekering geen meerwaarde?

3. Specifieke bepalingen

Er zijn Decreten die verder gaan in de verzekeringsplicht dan de Federale Vrijwilligerswet. Zo vraag het Vlaams Decreet voor de autonome vrijwilligersorganisaties binnen het domein Welzijn, Gezondheid en Gezin een ruimere verzekeringsbescherming voor de vrijwilligers dan de gratis verzekering biedt. De Gratis verzekering biedt momenteel geen volledige waarborg op dit vlak.

Vragen? Neem gerust contact.

Let op! Vanaf 1/4/2019 starten we met vernieuwde voorwaarden en heb je een nieuw erkenningsnummer nodig. Hou onze nieuwsbrief in de gaten. Heb je een erkenningsnummer en registreerde je online? Dan mailen we je ten gepasten tijde alle info. Vraag nu nog geen nieuw erkenningsnummer aan, maar wacht op ons seintje!

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact