Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: sterker vrijwilligen

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Ons doel? Samenwerken aan ‘sterker vrijwilligen’. We richten ons vooral tot organisaties en lokale besturen die met vrijwilligers werken, in alle sectoren. Maar ook relevante spelers in het middenveld, diverse overheden en partners uit het bedrijfsleven horen tot onze doelgroep.We zetten als coördinerende partner mee in op het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering.We ondersteunen het vrijwilligerswerk met:

 • Advies & instrumenten (publicaties, helpdesk, modeldocumenten en tools, …)
  Je krijgt bij ons advies over de vrijwilligerswet, rechten en plichten in het vrijwilligerswerk en hoe je de regelgeving kan implementeren en interpreteren. We ontwikkelen hiervoor instrumenten en geven op vraag advies op maat. Bij complexe vragen naar juridisch advies, doen we een beroep op de expertise van Curia, waarmee we in 2013 een overeenkomst sloten.
 • Informatie (website, nieuwsbrief, social media, telefonisch en per e-mail)
  Op onze website geven we de meest belangrijke informatie over de vrijwilligerswet, verzekeringen, nieuws over het vrijwilligerswerk, … Je leest er tips en tricks. Dit alles bundelen we in onze maandelijkse gratis nieuwsbrief en delen we op Twitter, Facebook en LinkedIn. In onze publicaties kom je informatie over specifieke thema’s aan de weet. Je kan ook in onze gespecialiseerde bib komen zoeken na afspraak op bib@vsvw.be. Deze bib maken we binnenkort online doorzoekbaar.
 • Vorming & studiedagen (wetgeving, specifieke thema’s)
  Voor een vorming of lezing over de vrijwilligerswet ben je bij het steunpunt aan het juiste adres. We organiseren elk jaar een thematische studiedag in de week van de vrijwilliger. Een paar keer per jaar kan je je kennis over de wet bijschaven tijdens een infosessie. Nieuwe publicaties van het steunpunt koppelen we soms aan een boekvoorstelling over het specifieke thema van de publicatie. Op vraag kunnen we spreken op studiedagen of congressen, werkgroepen modereren, etc… Neem contact om te kijken wat er mogelijk is.
 • Promotie & sensibilisering (campagnes met de week van de vrijwilliger, internationale dag vrijwilligerswerk, www.vrijwilligerswerk.be)
  We zetten het vrijwilligerswerk in de kijker met de week van het vrijwilligerswerk en de internationale dag. We stimuleren organisaties om hun vrijwilligers te waarderen en zoeken persaandacht voor het fenomeen. Op vrijwilligerswerk.be promoten we vrijwilligerswerk bij potentiële vrijwilligers en brengen we aanbod en vraag bij elkaar. Organisaties kunnen gratis hun vacatures posten. Het steunpunt bewaakt in eerste plaats de kwaliteit van het aanbod.
 • De Gratis Vlaamse Vrijwilligersverzekering: Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. De organisatie kan gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Voortaan kunnen vrijwilligersorganisaties bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om hun erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen.
 • Beleidsadvies (bij de lokale besturen, Vlaams, Belgische en Europese overheid)
  Ons bestuur en de algemene ledenvergadering verzekeren een intersectorale kijk op vrijwilligerswerk. Ook onze vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor Vrijwilligers is daarbij een pluspunt. We werken aan een vrijwilligersvriendelijk klimaat met opiniestukken die regelmatig de pers halen. We formuleren deze standpunten ook bij de betrokken overheden.

In onze beheersovereenkomst tussen vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Vlaamse Gemeenschap 2018-2022 ontdek je in detail hoe we dit allemaal waarmaken. Bedoeling is het huidige Vlaams Steunpunt te verbreden naar een Vlaams expertisecentrum vrijwilligerswerk. Het Steunpunt krijgt daarvoor een aantal bijkomende opdrachten, die worden verankerd door de nieuwe beheersovereenkomst

Pssst! Je kan ook lid worden van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Bekijk de troeven en voorwaarden.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact