Jaarverslag Hoge Raad voor Vrijwilligers

In 2017 gaf de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) verschillende adviezen met een belangrijke impact op het vrijwilligerswerk, onder meer:

  • het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers die verscheidene vroegere aanbevelingen van de HRV in de praktijk omzet;
  • het wetsontwerp gewijd aan “bijkomende activiteiten” dat een luik “verenigingswerk” bevat, nieuw statuut tussen het vrijwilligerswerk en de arbeid;
  • het ontwerp rond het wetboek van ondernemingen en verenigingen dat de VZW herdefinieert en een apart wetboek instelt, dat zowel is gewijd aan ondernemingen en verenigingen.

De Raad heeft eveneens adviezen geformuleerd over uiteenlopende onderwerpen zoals het vrijwilligerswerk tijdens de periode van werkverwijdering voor zwangere vrouwen of het statuut van de vrijwilligers, belast met het assisteren van de vertegenwoordigers van de erediensten. De HRV volgde tot slot ook het dossier in verband met de gemeenschapsdienst verder op.

Lees het jaarverslag 2017 (.pdf)

Meer over de Hoge Raad voor Vrijwilligers

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact