1. Politiek draagvlak

De vraag om werk te maken van een vrijwilligersbeleid vertrekt heel vaak vanuit de dagelijkse noden die diensten ervaren in het werken met vrijwilligers. Dat is logisch want het zijn de diensten zelf die deze uitdagingen vaak als eerste rechtstreeks ervaren. Aan een vrijwilligersbeleid zijn beleidsconsequenties gekoppeld, dus het is essentieel dat het politieke niveau dit beleid mee vormgeeft.

Vanzelfsprekend gebeurt het ook dat een politieke mandataris het interne vrijwilligersbeleid op de politieke agenda zet van het bestuur.
Het politiek draagvlak is van groot belang om de schouders te kunnen zetten onder een degelijk vrijwilligersbeleid. Met andere woorden: het schepencollege dient achter de voorgestelde acties binnen een vrijwilligersbeleid te staan en een duidelijke visie op vrijwilligerswerk binnen het lokaal bestuur vorm te geven.

Hoe tewerk gaan om een politiek draagvlak te creëren?

  • Opname in het bestuursakkoord van de intentie om werk te maken van een vrijwilligersbeleid
  • Aanduiden van een schepen die de politieke verantwoordelijkheid krijgt voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid
  • Opdracht aan de administratie geven om een beleidsnota vrijwilligersbeleid voor te bereiden
  • Bespreking van de beleidsnota in het college
  • Voorleggen van de beleidsnota aan de gemeenteraad
  • Opdracht aan de administratie geven om de beleidsnota te verfijnen

 

Checklist 1. Politiek draagvlak

Terug naar het overzicht

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief