3. Inzet van middelen

Wil je als lokaal bestuur vormgeven aan een vrijwilligerswerkbeleid, dan denk je best na over de in te zetten middelen. we geven hier wat indicaties mee op de personele en financiële inzet in te kunnen schatten.

 

 

 

3.1. Personele inzet

Er zijn ondertussen verschillende lokale besturen die de ondersteuning vorm geven  via een steunpunt, een draaischijf, een vrijwilligerscentrale,… die bemand wordt door één of meerdere ambtenaren die hiervoor vrijgesteld zijn of specifiek voor deze functie werden aangeworven. Zelfs zonder apart steunpunt, is het verstandig ook in het geval van extern vrijwilligersbeleid een coördinerende medewerker aan te duiden. Deze heeft een helikopterzicht (of kan die verwerven) op alle inspanningen die binnen het lokaal bestuur geleverd worden om de ondersteuning vorm te geven. De medewerker fungeert als centrale contactpersoon en weet informatie en gegevens te verzamelen die beleidsmatig relevant zijn.

Waar op letten?

  • De ambtenaar in kwestie krijgt een mandaat om aan de slag te gaan inzake extern vrijwilligersbeleid
  • Er worden middelen voorzien om de deskundigheid van de trekker of een trekkersteam te bevorderen

 

3.2. Financiële inzet

Voor de ontwikkeling van een extern vrijwilligersbeleid dienen voldoende middelen ter beschikking worden gesteld. De hoogte van het budget hangt vanzelfsprekend af van de soort, de frequentie van te nemen acties.

Hoe incalculeren? Enkele indicaties:

  • Organisaties, verenigingen en initiatieven die met vrijwilligers werken kunnen de vergaderaccommodatie gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief gebruiken?
  • Het opnemen van vrijwilligersvacatures op de website van de gemeente?
  • Worden er dankfeesten georganiseerd?
  • Voorziet het lokaal bestuur attenties tijdens de Week van de Vrijwilliger, de Internationale Dag van Vrijwilliger?
  • Communicatiekosten (bekendmaking, sensibilisering, materiaal,…)
  • Kostprijs operationalisering vrijwilligerscentrale
  • Vormingsinitiatieven die aangeboden worden,…?
  • De gemeente biedt een vrijwilligersverzekering aan?…

Het budget vertrekt vanzelfsprekend vanuit de visie. Zo kan je als bestuur de keuze maken waarin je wenst te investeren.

Checklist Inzet van middelen

Terug naar het overzicht

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief