3. Inzet van middelen

Mensen die vrijwilligen geven gratis tijd en inzet maar dat betekent niet dat het kostenvrij is. Er moet wel degelijk geïnvesteerd worden in ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers, in maatregelen om hen te beschermen, op te leiden,… Is er iemand binnen het lokaal bestuur aangesteld als trekker? Je krijgt dus te maken met personele en financiële inzet.

 

 

3.1. Personele inzet

Als bestuur werk maken van een beleid, betekent dat jullie hiervoor een trekker aanstellen. Liefst is dit iemand die voeling heeft met vrijwilligerswerk binnen het lokale bestuur. Waar op letten?

  • De ambtenaar in kwestie krijgt een mandaat om aan de slag te gaan inzake intern vrijwilligersbeleid
  • Er worden middelen voorzien om de deskundigheid van de trekker of een trekkersteam te bevorderen
  • Er kan gewerkt worden over de verschillende diensten heen
  • De trekkers krijgen de mogelijkheid werktijd te investeren in het vrijwilligersbeleid

 

3.2. Financiële inzet

Mensen die vrijwilligen geven gratis tijd en inzet maar dat betekent niet dat het kostenvrij is. Er moet wel degelijk geïnvesteerd worden in ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers, in maatregelen om hen te beschermen, op te leiden,… Vrijwilligerswerk is dus nooit budgetneutraal.

Hoe incalculeren? Enkele indicaties:

  • Aanstelling van een extra medewerker om het vrijwilligersbeleid te coördineren en te ondersteunen
  • Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van andere personeelsleden om onder andere vrijwilligers te begeleiden
  • Deskundigheidsbevordering (aankoop documentatie, deelname vormingen en studiedagen,..)
  • Kostprijs inschakeling vrijwilligers (operationele kosten, materiaal, vrijwilligersvergoeding, opleiding, verzekering, infomap vrijwilligers,…)

Het budget vertrekt vanzelfsprekend vanuit de visie. Zo kan je als bestuur de keuze maken waarin je wenst te investeren.

Checklist 3. Inzet van middelen

Terug naar het overzicht

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief