5. Betrokkenheid

Het is belangrijk om in je acties binnen het vrijwilligersbeleid alle partijen actief betrokken te houden: de schepenen, het managementteam, de vrijwilligers en de diensten. Betrek binnen de diensten niet enkel de verantwoordelijken, maar ook de personeelsleden, want (meer) vrijwilligers inschakelen kan tot onrust en bekommernissen leiden. De verantwoordelijke kan de verschillende diensten bezoeken om te horen wat er leeft. Ook de vrijwilligers zelf mogen niet vergeten worden. Wat is hun perspectief? Hoe denken de vrijwilligers nu over het vrijwilligerswerk in het lokaal bestuur en het OCMW?
Vrijwilligers bij de plannen betrekken kan onder meer als volgt:

  • Doe een schriftelijke bevraging
  • Neem enkele vrijwilligers op in een werkgroep of focusgroep waarbij je hun noden bevraagt.
  • Nodig de vrijwilligers uit om in een gesprek naar hun bekommernissen te luisteren. Hier koppel je voor hen een leuke attentie aan, bijvoorbeeld door een drankje en hapje aan te bieden.
  • … Of combineer deze verschillende technieken!

Betrokkenheid betekent in het algemeen: transparant communiceren over acties, wat je met voorstellen doet, welke beslissingen er zijn genomen en waarom. Het vraagt een extra investering, maar het resultaat zal zeker lonen: meer gedragenheid, motivatie om er aan mee te werken, duurzaamheid.

Checklist 5.Betrokkenheid

Terug naar het overzicht

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief