Brief aan de burgemeester

Beste burgemeester,

 

Ik wil u vooreerst feliciteren met uw nieuw mandaat als burgemeester. Het zijn vermoedelijk best spannende en drukke dagen voor u, zo bij de start van deze bestuursperiode. Een nieuwe gemeenteraad kwam voor een eerste of tweede maal samen. U ontmoet wellicht heel wat mensen die met hun zorgen, wensen en verwachtingen tot bij u komen.

Een nieuwe bestuursperiode biedt nieuwe kansen. Ook met betrekking tot het vrijwilligerswerk liggen er belangrijke opportuniteiten voor uw gemeente. Creëert u de komende periode mee de randvoorwaarden waardoor het vrijwilligerswerk in uw gemeente kan floreren?

Verschillende schepencolleges hebben voor de eerste maal een schepen voor vrijwilligerswerk aangeduid.  Is dat bij jullie ook het geval? We zijn verheugd dat een schepen expliciet verantwoordelijk wordt gesteld voor dit waardevolle thema. Stevige politieke steun is van essentieel belang om het lokale vrijwilligerswerk een boost te geven.

We stelden de afgelopen jaren vast dat gemeentes en OCMW’s in toenemende mate aandacht hadden voor het vrijwilligerswerk. Zeker intern zagen heel wat lokale besturen de noodzaak in van een gecoördineerd beleid over diensten heen dat een stevig antwoord biedt op de versnippering in de behandeling van de eigen vrijwilligers. Wij juichen deze evolutie toe.

Met de integratie van OCMW en gemeente is het belangrijk om verder dit pad, zelfs met hobbels en hindernissen, te bewandelen. Geef de aangestelde verantwoordelijke dus zeker genoeg ruimte en tijd en een sterk mandaat vanuit het beleid om dit proces naar meer samenwerking te trekken.

Hoewel er veel aandacht ging naar de eigen vrijwilligers, zetten verschillende gemeentes de laatste jaren ook meer en meer in op de ondersteuning van de vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers op hun grondgebied. Ook in dit externe vrijwilligersbeleid liggen heel wat kansen om.

Inderdaad, iedereen is op zoek naar vrijwilligers. Als lokaal bestuur kan je hier een fundamenteel verschil maken voor organisaties. Ondersteun hen in het vinden van een goede match. Bied hen de nodige informatie en ondersteuning om met vrijwilligers aan de slag te gaan. Zet in op de bescherming van de vrijwilligers. Investeer in een vrijwilligerswerkbeleid dat ook kansen biedt aan kwetsbare vrijwilligers.

De inzet van vrijwilligers is goud waard. We stelden vast hoe u en uw team van schepenen de voorbije bestuursperiode meermaals hun waardering uitdrukten. Blijf ook deze bestuursperiode pluimen geven aan de vrijwilligers, zeker tijdens De Week van de Vrijwilliger en de Internationale Dag voor het Vrijwilligerswerk.

De kracht en de meerwaarde van het vrijwilligerswerk ligt in haar specifieke eigenheid. Vrijwilligerswerk is onbezoldigd en vrijwillig en vindt plaats in een organisatie met een maatschappelijk doel. We zien echter dat vrijwilligerswerk regelmatig wordt verward met andere statuten en vormen van engagement waardoor ze haar eigenheid en bijgevolg ook haar meerwaarde dreigt te verliezen. U bent de best geplaatste partner om het vrijwilligerswerk mee te beschermen.

En wij bieden daarin ondersteuning. Wij zetten u graag op weg in de realisatie van een sterk lokaal vrijwilligers(werk)beleid. Ontdek ons platform www.lokaalvrijwilligen.be voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen. Daar vindt u tools, tips en kunt u inspiratie op doen. We wijzen tot slot ook op onze zeven aanbevelingen voor een sterk lokaal vrijwilligerswerk. Hieronder zetten we up weg met handige links. 

We wensen u een vruchtbare bestuursperiode waarin hard wordt gewerkt aan een vrijwilligersvriendelijke gemeente.

 

Met vriendelijke groeten,
Jan
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Handige links voor lokale besturen

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief