2. Denken

Het vrijwilligerswerk heeft een eigen dynamiek. Mensen vrijwilligen maar als ze ertoe worden aangetrokken en zelf mee kunnen bepalen of ze vrijwilligen, in welke mate en hoe. Vrijwilligerswerk organiseren vergt daarom enig denkwerk. Elke gemeente en elk OCMW, groot of klein, tekent best de contouren waarin het vrijwilligerswerk zich afspeelt uit. Hoe? Door de missie en de visie scherp te stellen. 

Elk lokaal bestuur wordt vanzelfsprekend bevolkt door mensen. Niet elke medewerker in een lokaal bestuur is even vrijwilligers-minded en daarvoor zijn verschillende mogelijke verklaringen te vinden:

  • Vrijwilligers kunnen een bedreiging vormen
  • Niet goed weten wat een vrijwilliger is
  • De impact van vrijwilligerswerk onvoldoende in kunnen schatten

Waar verder over denken?

  • Over de vraag of je met overeenkomsten zal werken of niet
  • Over welke de wederzijdse rechten en plichten zijn

Toets jezelf met deze checklist

Meer lezen?
Vrijwilligerswerk op de rails
Werken met vrijwilligers in 9 stappen voor lokale besturen
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, 2017

Terug naar het overzicht

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief