9. Evalueren

Belangrijk is om je vrijwilligersbeleid geregeld te evalueren. Vrijwilligers veranderen, het bestuur verandert, het aanbod wijzigt, er zijn externe invloeden die je dwingen het een en ander in je werking aan te passen, je zet een samenwerkingsverband op of maakt er deel van uit. De regelgeving verandert.

De evaluatie van de vrijwilligerswerking gebeurt best systematisch en gestructureerd zodat je elke stap van het vrijwilligersbeleid bekijkt, nagaat of die goed loopt of aan revisie toe is.

Je kan de evaluatie gepaard laten gaan met een bevraging van de vrijwilligers, met een vragenlijst of via focusgroepen. Het is ook interessant om bij andere organisaties te polsen welk soort vrijwilligersbeleid zij op papier hebben staan en hoe zij dat evalueren, welke aandachtspunten bij hen aan bod kwamen, enzovoort.

Nadat je het evaluatieproces hebt afgerond, komt het erop aan om de veranderingen te integreren.

Tip: bekijk hier bevragingsinstrumenten van collega’s of vul de checklists voor intern vrijwilligersbeleid eens in.

Meer lezen?
Vrijwilligerswerk op de rails
Werken met vrijwilligers in 9 stappen voor lokale besturen
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, 2017

Terug naar het overzicht

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief