Mol bouwt aan een extern vrijwilligersbeleid

In 2018 zetten we verder in op de ondersteuning van lokale besturen in hun vrijwilligersbeleid. Dit jaar leggen we meer de focus op de uitbouw een extern beleid en de ontwikkeling van een vrijwilligersloket vanuit het lokale bestuur. Hiervoor zullen we vormingen opzetten en een stappenplan aanreiken op www.lokaalvrijwilligen.be.

Ook Mol maakt in 2018 werk van een extern beleid. We zullen hen een jaar lang hierin opvolgen en coachen. Hieruit hopen we zelf inzichten te verwerven: hoe begin je hieraan en bouw je het het verder uit? Deze inzichten delen we graag met jullie om jullie hierin te inspireren zodat jullie er zelf werk van kunnen maken. In dit interview leg ik Inne Dierckx, vrijwilligerscoördinator voor het lokaal bestuur van Mol, een aantal vraagjes voor. Ik wil graag weten waar Mol naar toe wil met haar externe beleid en waar ze nu al op inzetten.

Wat maakt dat jullie nu inzetten op een extern vrijwilligersbeleid in Mol?

Inne: Sinds 2008 kreeg ik binnen de Dienst Samenlevingsopbouw  de opdracht van het bestuur om werk te maken van een intern beleid, dat zowel betrekking heeft op het OCMW als op de gemeente. Pas wanneer het interne vrijwilligersbeleid op punt zou staan, kon werk worden gemaakt van een extern beleid. We zijn in de ontwikkeling van het interne beleid stap voor stap te werk gegaan. In de eerste fase werd de basis aangepakt van het interne vrijwilligersbeleid, zoals bijvoorbeeld het in orde maken van de verzekeringen voor de vrijwilligers. Nadien besteedden we aandacht aan andere aspecten van het vrijwilligersbeleid, zoals waardering en begeleiding. Nu de belangrijkste stappen gezet zijn in het interne beleid, heeft het bestuur vorig jaar beslist dat de tijd rijp was om van start te gaan met een extern beleid.

Waar willen jullie op inzetten binnen dat externe beleid?

We zetten in op vijf zaken:

  • we bieden organisaties ondersteuning in hun werving;
  • we informeren en adviseren hen;
  • we willen hen inspireren;
  • we geven gratis vorming;
  • we zetten kleine acties op.

Wat hebben jullie nu al ondernomen?
Vorig jaar zijn we van start gegaan. Een eerste belangrijk resultaat was www.molvrijwilligt.be. Daarop verspreiden we vacatures van de verenigingen en de eigen diensten maar we geven er ook informatie over de vrijwilligerswet. We verspreiden momenteel 50 vacatures via www.molvrijwilligt.be. Daarvoor gebruiken we de widget van www.vrijwilligerswerk.be (meer info op www.tools.vrijwilligerswerk.be). We willen organisaties ook inspireren. Daarom hebben we onze interne handleiding die oorspronkelijk bedoeld is voor de ondersteuning van onze eigen diensten, de bundel ‘sterk vrijwilligerswerk’, op www.molvrijwilligt.be geplaatst. Molse organisaties hoeven dit zeker niet over te nemen. Het kan hen mogelijk wel inspireren in hun eigen vrijwilligersmanagement. In 2017 organiseerden we ook vormingen voor organisaties. In totaal bereikten we 110 deelnemers op de vormingen.

Daarnaast ondernamen we ook kleine acties. Amper twee weken voor de International Voluntary Day hebben we bedankkaartjes ontworpen en gedrukt. Dit bleek een onverhoopt succes. 60 organisaties vroegen kaartjes op. De organisaties moesten die persoonlijk bij mij ophalen. Zo kon ik de organisaties al eens persoonlijk ontmoeten.

Hoe maken jullie Mol vrijwilligt bekend?

We maken gebruik van de gemeentelijke kanalen. We promoten Mol vrijwilligt in het gemeenteblad, lichtschermen op openbare plaatsen,… Ik verzamel ook via de adviesraden de e-mailadressen van organisaties. Deze adviesraden hebben het voordeel dat ze al georganiseerd zijn. Daarmee bereiken we echter zeker nog niet alle organisaties zoals bijvoorbeeld de buurtcomités.

Ik ben nu ook erg actief op Facebook. Met een persoonlijk werkprofiel verstuurde ik heel wat vriendschapsverzoeken naar inwoners van Mol. Via dat werkprofiel verspreid ik oa. vacatures van organisaties. Daar kreeg ik toch al wel wat persoonlijk berichtjes van inwoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. De Dienst Samenlevingsopbouw Mol heeft ook haar eigen pagina waarop we geregeld zaken posten m.b.t. vrijwilligerswerk.

Jullie pakken het wel het heel persoonlijk aan, hé.

Dat werkt echt wel! Zo werk ik ook gewoon het liefst. Ik houd van het persoonlijke contact.

Hoe weten jullie wat leeft binnen organisaties?

Het komt er op aan het vrijwilligerswerkveld te leren kennen in Mol. Daar zullen we dan ook sterk op inzetten in 2018. Daarvoor willen we werken met sleutelfiguren in de buurten en gehuchten van Mol. Deze sleutelfiguren zijn actief in het verenigingsleven van hun buurt. Via hen hopen we de vele verenigingen in de buurten beter te leren kennen.

Ik heb een gesprek gehad met Vormingplus Kempen die het vrijwilligerswerk in de regio al goed kennen. Zij gaven aan dat organisaties vooral ondersteuning nodig hebben in de werving van vrijwilligers. Vandaar dat we daar nu vooral op inzetten. Door onze contacten verder uit te breiden met de Molse organisaties, zullen ook andere noden naar boven komen.

Waar liggen de beperkingen van het externe beleid?

Ik heb een 4/5de job. Binnen dat tijdsbestek zullen we het moeten doen. Onze doelstellingen moeten dan ook realistisch blijven. Het zal bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om echt in te zetten op bemiddeling van vrijwilligers en organisaties.

Blijven jullie ook verder inzetten op het interne vrijwilligersbeleid?

De zaken waaraan we gewerkt hebben binnen het interne beleid lopen nu gewoon door.  In 2018  willen we ook werkpostfiches opstellen per vrijwilligersprofiel. Dat bestaat nu voor de werknemers maar is ook nuttig voor vrijwilligers. Daarin worden werknemers en vrijwilligers geïnformeerd over mogelijke risico’s die verbonden zijn aan hun werkpost. Vrijwilligers die werken met risicogroepen kunnen een gratis griepvaccin krijgen of kunnen gescreend worden op tbc. De werkpostfiches zullen gebruikt worden in het eerste gesprek met de vrijwilliger om hen te wijzen op de risico’s.

We wensen Mol en alle andere besturen die hier iets rond willen ondernemen alvast alle succes in de uitbouw van hun externe beleid!

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief