6. Motiveren & waarderen

Goesting geven

Hoe kan je het pleziergehalte voor vrijwilligers enigszins verhogen?

 • door activiteiten aan te bieden, af te bakenen, te verdelen, uit te breiden die passen bij de talenten van de vrijwilliger
 • door de vrijwilliger de kans te geven zijn zeg te doen, inbreng te doen, mee na te denken over de verdere ontwikkeling van de werking
 • door ervoor te zorgen dat de verschillende medewerkers, vanuit hun eigen rol en positie, respect voor elkaar hebben
 • door de hele equipe op tijd en stond te waarderen

 

Waarderen

Hoe kan je de vrijwilligers erkennen in hun bijdrage aan het lokale bestuur en de desbetreffende dienst of werking?

 • door op je website, het gemeenteblad, enzovoort aan te geven dat tal van activiteiten nooit gerealiseerd zouden worden zonder de inzet van vrijwilligers, of door getuigenissen van vrijwilligers te verzamelen.
 • door mee te doen met bedankmomenten voor vrijwilligers zoals de Week van de Vrijwilliger en de Internationale Dag van de Vrijwilliger op 5 december. Het zal bijzonder geapprecieerd worden als de verantwoordelijke schepen, voorzitter of burgemeester zo’n moment aangrijpt om een praatje te slaan met de vrijwilligers. Kijk op onze websites voor campagnemateriaal om te bedanken.
 • door de vrijwilligers een pluim te geven voor hun inzet
 • door in de gemeente een banner of vlag uit te hangen of op de website te plaatsen tijdens dé Week. Inspiratie nodig? 
 • door een attest te geven aan de vrijwilliger (die daarom vraagt), waar je in enkele punten aangeeft wat de sterktes zijn van de vrijwilliger.
 • door een heus competentiebeleid te ontwikkelen,
 • door ervoor te zorgen dat de wettelijke aspecten met betrekking tot het engagement juist geregeld zijn.

Tip: ideetjes om te bedanken nodig, bekijk eens onze online toolbox bedanken om je communicatie te inspireren.

Beschermen

Vrijwilligers investeren tijd en energie in hun engagement. Hoe kan het lokale bestuur een maximale bescherming garanderen?

 • door ten minste een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid aan te bieden. Dat is trouwens wettelijk verplicht en impliceert dat als een vrijwilliger een fout maakt die schade veroorzaakt bij een ander, het lokale bestuur die schade zal moeten herstellen of vergoeden.
 • door een verzekering rechtsbijstand te sluiten, waardoor mogelijke kosten verbonden aan de rechtsgang verzekerd zijn en via de verzekeringsmaatschappij worden betaald.
 • door eventueel een verzekering lichamelijke ongevallen te sluiten, zodat de extra kosten die de vrijwilliger heeft – bij een ongeval in het vrijwilligerswerk –  ook vergoed worden.
 • door de vrijwilligers goed te briefen over wat ze mogen en moeten doen in het geval er iets gebeurt tijdens de activiteit (welke handelingen mag de vrijwilliger nooit stellen, welke procedures zijn er?).
 • via het maken van afspraken waarbij duidelijk de grenzen van de handelingen die de vrijwilliger mag stellen zijn afgebakend (mag de vrijwilliger tekenen in opdracht van het lokaal bestuur of de adviesraad, een sponsor benaderen, EHBO toepassen?).
 • door een preventiebeleid te ontwikkelen, zowel wat betreft veiligheidsrisico’s als wat betreft preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Meer lezen?
Vrijwilligerswerk op de rails
Werken met vrijwilligers in 9 stappen voor lokale besturen
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, 2017

Terug naar het overzicht

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief