Opstellen beleidsplan en begroting

Een beleidsplan is het instrument waarmee jullie verder aan de slag kunnen. Hierin formuleren jullie de doelstellingen, de visie,  het kader en de acties die nodig zijn om deze doelstellingen binnen het interne vrijwilligersbeleid te realiseren. Dit plan dient goedgekeurd te worden door het college van Burgemeester en Schepenen of de OCMW-raad of beiden als ze een gemeenschappelijk beleid ontwikkelen. Dit maakt verankering van het vrijwilligersbeleid binnen het bestuur mogelijk. 

Noodzakelijk is ook de geraamde uitgaven op te lijsten en te begroten. Daarbij moet een budget voorzien worden om vorming, verzekering, bedankjes,… te financieren. Bij voorkeur moeten middelen voorzien worden om personeel te kunnen inzetten om het vrijwilligersbeleid vorm te geven.

Dit beleidsplan dient uiteraard voorgelegd te worden aan de OCMW-raad of het schepencollege of aan beide instanties (indien er wordt werk gemaakt van een gemeenschappelijk beleid). Indien het plan wordt goedgekeurd, krijg je het fiat om een vrijwilligersbeleid te ontwikkelen.

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief