1. Starten

Vrijwilligers inzetten impliceert dat er duidelijk gekozen wordt voor vrijwilligers. Ze leveren immers tal van voordelen op, maar er zijn ook nadelen aan verbonden.

Voordelen die het werken met vrijwilligers oplevert:

  • je dienst of werking in het lokaal bestuur krijgt een ‘zachter’ gelaat, vrijwilligers kunnen je ambassadeurs worden
  • er kan meer gedaan worden: meer activiteiten, meer dienstverlening, op meer plaatsen
  • je dienst krijgt input van vrijwilligers, omdat ze met een specifieke kennis, ervaring of kennis van het terrein de werking kunnen verbeteren
  • het is kostenefficiënt: vrijwilligers kosten geld maar ze sparen ook heel wat kosten uit

Nadelen bij het werken met vrijwilligers:

  • je dient rekening te houden met verwachtingen en wensen van de vrijwilligers: ze houden misschien vast aan activiteiten of taken uit het verleden, of trekken misschien de neus op voor bepaalde functies
  • je dient rekening te houden met het feit dat vrijwilligers altijd de keuze hebben om te blijven of te gaan, waardoor je vrijwilligersbestand wat onstabieler is
  • vrijwilligers dragen bij tot het imago van je werking: dat kan positief zijn, maar ook negatief en een sfeer van amateurisme opwekken

Alvorens je wil starten met vrijwilligers is het goed om af te wegen of het inzetten van vrijwilligers een vooral positieve balans kan opleveren. Als dat het geval is, kan je beginnen met het uittekenen van de context waarbinnen het vrijwilligerswerk zich afspeelt.

Op zoek naar instrumenten om een vrijwilligersbeleid op te starten? Je werking onder de loep nemen? Neem hier een kijkje en ga aan de slag met de checklists.

Meer lezen?
Vrijwilligerswerk op de rails
Werken met vrijwilligers in 9 stappen voor lokale besturen
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, 2017

Terug naar het overzicht

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief