7. Sturen en bijsturen

Sturen

Het is belangrijk is om de vrijwilligers goed op te volgen, hier en daar te sturen en zelfs bij te sturen indien nodig. Er zijn daarbij drie leidraden belangrijk.

Leidraad 1: vrijwilligerswerk gebeurt niet zomaar
De eerste leidraad is dat je vrijwilligerswerk nooit organiseert omwille van het vrijwilligerswerk zelf, maar voor de realisatie van een doelstelling. De vrijwilligers zijn in deze optiek medewerkers zoals alle andere medewerkers, met het enige verschil dat ze er niet voor betaald worden. Als betaalde medewerkers bijgestuurd mogen en kunnen worden, waarom vrijwilligers dan niet?

Leidraad 2: de aansprakelijkheid ligt bij de organisatie
Een tweede leidraad is dat het uiteindelijk (en in veel gevallen) het lokaal bestuur is dat aansprakelijk gesteld kan worden, ook voor de fouten die vrijwilligers maken.Het is vanuit deze invalshoek meer dan essentieel om op te volgen of de vrijwilliger voorschriften op vlak van veiligheid, deontologie, omgang met begunstigden, enzovoort opvolgt. De rekening kan immers aan het lokaal bestuur worden gepresenteerd.

Leidraad 3: het goed menen betekent niet het goed doen
We stellen vast dat lokale besturen vaak uitgaan van de idee dat iemand die zich aanbiedt om te vrijwilligen, het goed meent en per definitie een constructieve bijdrage zal leveren, waardoor schroom ontstaat om bij te sturen en iets te zeggen.

Bijsturen

Vrijwilligers bijsturen veronderstelt dat je als lokaal bestuur enkele deontologische regels in acht houdt: niet de hele ploeg moet weten dat je meer moet investeren in een bepaalde vrijwilliger. Je neemt de vrijwilliger best ook gewoon even apart om een begeleidings- of bijsturingstraject te bespreken.

Meer lezen?
Vrijwilligerswerk op de rails
Werken met vrijwilligers in 9 stappen voor lokale besturen
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, 2017

Terug naar het overzicht

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief