3. Werven & selecteren

Werven

Er is een beperkt aantal besturen dat nooit verlegen zit om vrijwilligers of waar vrijwilligers zich spontaan komen aanbieden. Meestal moet er echter wel tijd en en moeite gestoken worden in het werven van vrijwilligers. Een karwei waar vaak tegenop wordt gekeken, omdat de inspanning niet altijd beloond wordt met een bevredigend resultaat. 

Het wervingsplan
Een wervingscampagne kan heel veel opleveren, als je ze doordacht opzet. Gebruik hiervoor een wervingsplan. Houd zeker rekening met de volgende aspecten:

 • Doelen: voor wat zoek je hoeveel vrijwilligers?
 • Doelgroepen: taak-, functie- en competentieprofielen
 • Boodschap: leg de inhoud van je vacature vast
 • De mediamix: welke kanalen gebruik je?
 • Timing & planning: niet last-minute
 • Budget
 • Evaluatie en bijsturing

De vacature schrijven
Waarom zou je zelf bereid zijn om in het vrijwilligerswerk te stappen? Omdat:

 • je het (thema) boeiend vindt
 • je denkt anderen te kunnen helpen, nieuwe werelden te ontdekken,…
 • je er iets door kan leren, iets van opsteken, kan experimenteren
 • jij het verschil wil maken
 • het een activiteit is die zichtbaar en tastbaar resultaat oplevert
 • het gewoonweg plezant is
 • je je dan niet verveelt, een (extra) netwerk kan opbouwen,…

Selecteren

De manier waarop je de boodschap stelt, de vacature maakt, kiest voor een kanaal, houdt een selectie in. Het is geweten dat oudere mensen iets minder gebruik maken van sociale media, dat jongeren daar net wel aan verknocht zijn, dat als je iemand met andere roots wil vinden, je meer kans maakt door tussenpersonen in te schakelen, …

De werving is dus nooit absoluut neutraal. Wil je in je werving zo weinig mogelijk selectie, dan ben je genoodzaakt zo breed en toegankelijk mogelijk te werven: op zoveel mogelijk plaatsen, met diverse kanalen en met zo weinig mogelijk jargon.

Vragen te stellen voor de selectie:

 • Wie zal selecteren? 
 • Op basis van welke criteria zal worden geselecteerd? ?
 • Het verloop van de selectie. Enkel een gesprek of volgt er verdere selectie? 
 • Wanneer zal het verdict vallen en wie deelt dat mee aan de vrijwilliger? Hoe zal je een negatieve beslissing motiveren?
 • Zal je mensen die zich aanbieden omdat ze moeten in het kader van een activeringstraject aanvaarden?
 • Heb je genoeg oog voor diversiteit? En maak je dat waar door de vacature eenvoudig (op gebied van taal) op te stellen en andere dan eerder reguliere kanalen te gebruiken?

Tip: Verschuif je selectielat niet tijdens de procedure. De regels van het spel moeten vooraf vast liggen.

Opgelet: Wist je dat vrijwilligers ook selecteren?

Meer lezen?
Vrijwilligerswerk op de rails
Werken met vrijwilligers in 9 stappen voor lokale besturen
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, 2017

Terug naar het overzicht

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief