Maak de Week van de Vrijwilliger zichtbaar

De Week van de Vrijwilliger gepast in de kijker zetten lukt natuurlijk nog beter met mooie visuals. Je kan die gewoon downloaden.

Let wel, geen veranderingen in het ontwerp aanbrengen zonder uitdrukkelijke toestemming van het VSVw!

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact