Actie: schaf de meldingsplicht bij de RVA af

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw pleit al geruime tijd voor de afschaffing van de meldingsplicht bij de RVA. Als steunpunt willen we ervoor zorgen dat het vrijwilligerswerk breed en ruim toegankelijk is. Zonder drempels, met een minimum ook aan formaliteiten. Intussen wordt de vrijwilligerswet herzien en werkt Vlaanderen aan een Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Het moment om ook de federale meldingsplicht af te schaffen, dus. Minister De Block is voogdijminister voor het vrijwilligerswerk en neemt het initiatief om de vrijwilligerswet te herzien. Daar zitten veel goede zaken in, maar helaas niet de afschaffing van de meldingsplicht. Minister Peeters is bevoegd voor de effectieve afschaffing van de meldingsplicht. 

Daarom zetten we een actie op, waarbij we aan ministers Peeters en de Block vragen om de afschaffing van de meldingsplicht in overweging te nemen. Op 2 en 3 mei verstuurden meer dan 570 mensen de mail hieronder. Bedankt!

Meer weten? In dit dossier leggen we met 8 stevige argumenten uit waarom. In het filmpje krijg je een korte uitleg. 

Meer dan 570 mensen stuurden deze mail op 2 en 3 mei


Geachte minister Peeters,

Werklozen en bruggepensioneerden met een uitkering van de RVA moeten voor ze starten met vrijwilligerswerk een ‘melding’ doen bij de RVA. De RVA kan de aanvraag weigeren of inperken, terwijl vrijwilligerswerk grote voordelen oplevert voor werklozen, zoals sociale contacten, een grotere jobkans en een betere gezondheid. Samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vind ik de meldingsplicht een onnodige drempel voor het vrijwilligerswerk. Er zijn 8 stevige argumenten om de meldingsplicht af te schaffen:

  1. De meldingsplicht bij de RVA is een drempel, en dat terwijl beduidend minder werkloze mensen vrijwilligen. De papierwinkel en kans op een weigering ontmoedigt.
  2. De regionalisering van het arbeidsmarktbeleid maakt de RVA onbevoegd. RVA kan weigeren terwijl VDAB net stimuleert om te vrijwilligen, omdat dit goed is voor mensen.
  3. De  meldingsplicht is meer dan een melding: RVA weigert ook aanvragen op basis van interpretaties die niet steeds stroken met de vrijwilligerswet.
  4. De RVA interpreteert zelf wat wel en niet vrijwilligerswerk is, en dit zorgt voor een willekeurige afhandeling van de meldingen.
  5. Werklozen worden niet beter beschermd door de meldingsplicht, maar wel vaker gecontroleerd. En dat terwijl er amper inbreuken zijn bij vrijwilligers.
  6. De meldingsplicht kost geld aan de belastingbetaler, want al die meldingen moeten wel afgehandeld worden.
  7. De Algemene Toelating die organisaties kunnen aanvragen bij de RVA biedt geen soelaas, omdat ze slechts door specifieke organisaties kan aangevraagd worden maar ook de individuele vrijwilliger niet altijd vrijstelt van de meldingsplicht.
  8. Vrijwilligerswerk vangt de negatieve gezondheidseffecten van werkloosheid op, blijkt uit onderzoek. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de overheid dit moeilijker maakt?

Hopelijk wilt u de tijd nemen om deze argumenten grondig in overweging te nemen en eindelijk werk te maken van de afschaffing van de meldingsplicht. Vrijwilligerswerk betekent veel voor onze samenleving en is verrijkend voor de mensen die het doen. Laat ons geen onnodige drempels behouden.

Hoogachtend,

 

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact