Missie

“Vrijwilligers(werk). Essentieel voor de samenleving”

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw) gelooft in de uitzonderlijke en veelzijdige waarden van het vrijwilligerswerk en vrijwilligers. Als pluralistische organisatie bevordert en ondersteunt het steunpunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen en ijvert voor de maatschappelijke waardering en erkenning ervan.

Het richt zich op alle vrijwilligersinitiatieven, ongeacht de sector waarin deze zich ontwikkelen, met de focus op de organisatie van het vrijwilligerswerk en de positie van de vrijwilligers.

In nauwe samenwerking met en gestuurd door dit werkveld, behartigt het steunpunt de belangen van vrijwilligers en vrijwilligerswerk en stelt zich betrokken en geëngageerd op bij het overheidsbeleid ter zake. Daarom zet het VSVw in op een sterke dienstverlening.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw werkt binnen een Vlaamse context, Brussel inbegrepen. Tegelijkertijd houdt het steunpunt een open blik op de internationale ontwikkelingen. Ook omwille van de opbouw van een brede expertise engageert het zich op Europees en internationaal niveau. Wij zijn lid van het CEV en zetelen in de Raad van Bestuur.

In onze nieuwe beheersovereenkomst ontdek je in detail hoe we dit allemaal waarmaken.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact