Grensoverschrijdend gedrag: meldingsplicht

Schermafbeelding 2022-10-27 om 09.19.55

Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin legt een meldingsplicht op, opdat alle meldingen over grensoverschrijdend gedrag ook bij de overheid gemeld worden.

Met grensoverschrijdend gedrag wordt elk gedrag of interactie bedoeld dat de fysieke, psychische, seksuele of economische integriteit van één van de gebruikers of personen die een beroep doen op de organisatie, ernstig in het gedrang brengt en plaatsvindt ten aanzien van deze personen. 

Vanzelfsprekend worden de GDPR-regels hierbij gerespecteerd. De verplichting geldt voor de erkende autonome vrijwilligersorganisaties, die CAW’s, het opbouwwerk, en de centra voor Tele-onthaal.

De Vlaamse overheid biedt desgevallend ook ondersteuning aan als organisaties met dergelijke meldingen/situaties worden geconfronteerd.

Hier vind je alvast de link naar het meldingsformulier

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief