Hoogopgeleide anderstaligen kansen geven via vrijwilligerswerk

Heb je al eens gedacht aan het potentieel van talenten dat sinds enkele jaren in ons land binnengekomen is?

Met middelen van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, wil het Vlaams Agentschap voor Migratie en Integratie vanuit een breed partnerschap investeren in de tewerkstelling van hoogopgeleide anderstaligen (HOA) op hun niveau. De doelstelling van dit project is, de hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen meer kansen te geven op een job die overeenkomt met hun opleidingsniveau.
Via vrijwilligerswerk, als onderdeel van en een opstap naar een activeringstraject, kunnen deze nieuwe talenten een eerste ervaring opdoen.

Ben je geïnteresseerd om deze vrijwilligers bij jouw lokaal bestuur een plaats te geven?

Neem dan contact op met Züleyha Kolcu of Rony Holvoet van het Agentschap Integratie en Inburgering.
Zij zullen je verder op weg helpen.

Contactgegevens:

Züleyha Kolcu en Rony Holvoet
experte integratie

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING
Vlinderteam

T 09 267 66 49 F 09 267 66 44
Dok Noord 4D001 | 9000 Gent
www.integratie-inburgering.be
www.facebook.com/agiioostvlaanderen

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief