Nieuwe verhoging kostenvergoedingen in zorg

Een koninklijk besluit van 31 augustus 2022 (BS van 12 september 2022) verhoogt het jaarlijkse kostenplafond voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de zorgsector zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 mei 2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

 

Dit betekent dat wanneer zij als vrijwilliger actief zijn in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 in de gezondheidszorg, voor 2022 het verhoogde jaarbedrag van 3.683,55 EUR op hen van toepassing is.

Kritiek op de verhogingen

Het is de zoveelste verhoging van de maximumgrens van de kostenvergoedingen. Hier is de voorbije jaren al regelmatig kritiek op geuit vanuit het vrijwilligerswerk.

Toch wordt nu opnieuw een maatregel genomen die vrijwilligerswerk in eerste instantie beschouwt als een vorm van goedkope arbeid en op die manier het vrijwilligerswerk verder uitholt.

Tegelijkertijd maakt het de verwarring compleet aangezien je binnenkort met 3 maximumgrenzen zit in het vrijwilligerswerk! Wie geraakt er op die manier nog aan uit…

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief