Nieuwe verhoging kostenvergoedingen in zorg

Om een antwoord te bieden op het tekort aan personeel in de zorgsectoren neemt de federale regering een aantal maatregelen. Zo heeft de ministerraad onder meer een verhoging van de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers in de zorg goedgekeurd.

De ministerraad wil de maximale jaarlijkse forfaitaire kostenvergoeding opnieuw verhogen voor vrijwilligers die in 2022 actief zijn in de zorgsector, inclusief de vaccinatiecentra. Concreet wordt de maximale jaarlijkse onkostenvergoeding voor 2022 verhoogd naar 3.684 euro. 

Dit is de argumentatie: “Vrijwilligers die de maximale dagvergoeding ontvangen, kunnen zo tot 100 dagen in plaats van 74 dagen actief zijn.”  Lees meer hier.

Let wel! De vrijwilligerswet legt in principe geen enkele beperking op het aantal dagen dat iemand vrijwilligerswerk mag doen. Er is echter wel een maximumgrens voor de forfaitaire kostenvergoeding. 

Deze nieuwe maatregel is nog niet gepubliceerd want wordt eerst nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State. en is dus nog niet in voege.

Kritiek op de verhogingen

Het is de zoveelste verhoging van de maximumgrens van de kostenvergoedingen. Hier is de voorbije jaren al regelmatig kritiek op geuit vanuit het vrijwilligerswerk.

Toch wordt nu opnieuw een maatregel genomen die vrijwilligerswerk in eerste instantie beschouwt als een vorm van goedkope arbeid en op die manier het vrijwilligerswerk verder uitholt.

Tegelijkertijd maakt het de verwarring compleet aangezien je binnenkort met 3 maximumgrenzen zit in het vrijwilligerswerk! Wie geraakt er op die manier nog aan uit…

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief