Bioscoopticket winnen? Neem dan deel aan het onderzoek van Hogeschool VIVES!

Enquete cinema tickets

Enkele laatstejaarsstudenten (uit het Sociaal-Agogisch-Werk en Onderwijs) van de Katholieke Hogeschool VIVES voeren een onderzoek naar de verwachtingen, belevingen en ervaringen van jongeren (15 t.e.m. 30 jaar) en organisaties inzake de vrijwillige inzet van jongeren in de samenleving anno 2022. Dit onderzoek is in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en wil aan de hand van de verzamelde gegevens aanbevelingen maken voor de Vlaamse Overheid en organisaties die met vrijwilligers werken.

Soort onderzoek

Het onderzoek bestaat enerzijds uit een online enquête voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar, anderzijds worden focusgroepen met actieve vrijwilligers (15-30 jaar) en organisaties gehouden. 

De online enquête zorgt voor een algemeen beeld van het profiel van de jongeren, terwijl de focusgroepen diepgaande informatie over (jonge) vrijwilligers zal opleveren. De studenten streven naar een zo hoog mogelijke deelname van zowel jongeren als organisaties.

Doelgroep

Alle jongeren tussen de 15 en 30 jaar kunnen deelnemen aan de online enquête. Het is hierbij belangrijk dat niet louter jongeren die zich vrijwillig engageren, maar ook jongeren die zich niet (meer) vrijwillig engageren deelnemen aan het onderzoek.

Actieve vrijwilligers, met een leeftijd tussen de 15 en 30 jaar, kunnen deelnemen aan onlinefocusgroepen voor vrijwilligers. Hierbij wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke groep: verschillende sectoren (jeugdwerk, cultuur, sport, gezondheid, et cetera), geografische spreiding (provincies binnen Vlaanderen) en soort organisatie (afhankelijkheidsrelatie vrijwilliger-beroepskrachten, vereniging, vzw, et cetera).

Coördinatoren/verantwoordelijken voor vrijwilligers, binnen organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen deelnemen aan onlinefocusgroepen voor organisaties. De focusgroepen met organisaties wordt gescheiden van de focusgroepen met actieve jonge vrijwilligers. Hierbij wordt opnieuw naar diversiteit gestreden: sector, geografische spreiding en soort organisatie (zie hierboven). Het onderzoek wil organisaties die met vrijwilligers uit verscheidene leeftijdscategorieën aantrekken.

Inhoud

Het onderzoek wil de verwachtingen, belevingen en ervaringen van jongeren (15 – 30 jaar), alsook mogelijke trends en evolutie zoals het concept ‘de nieuwe vrijwilliger’ opsporen. Daarnaast brengt het onderzoek de verwachtingen en noden van organisaties die met vrijwilligers werken in kaart en wordt nagegaan in welke mate er hierbij een match is met het profiel van de jongeren.

Wanneer?

De online enquête voor jongeren tussen 15 en 30 jaar loopt van 16 mei t.e.m. 23 mei.

De onlinefocusgroepen met coördinatoren/verantwoordelijken vrijwilligerswerk gaan via MS Teams door op één van volgende momenten:

dinsdag 24 mei (10u – 11u30),
woensdag 25 mei (9u30 – 11u)
of maandag 30 mei (10u – 11u30)

De onlinefocusgroepen met actieve vrijwilligers (15-30 jaar) gaan door op één van volgende momenten: woensdag 1 juni om 14u tot 15u of om 17u tot 18u).

Hoe kan ik deelnemen?

De online enquête kan je invullen via volgende link:

Neem deel aan de enquête en maak kans op een bioscoopticket!

 

Actieve vrijwilligers kunnen zich via onderstaande link alvast inschrijven voor de focusgroepen met vrijwilligers. Je wordt ten laatste 27 mei gecontacteerd door de studenten met een uitnodiging voor de focusgroep.

Coördinatoren/verantwoordelijken vrijwilligerswerk kunnen zich via onderstaande link alvast inschrijven voor de focusgroepen met organisaties. Je wordt ten laatste 20 mei gecontacteerd door de studenten met een uitnodiging voor de focusgroep.

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief