Respectvol vrijwilligen – Positief omgaan met kwetsbare mensen

Tal van vrijwilligers zetten zich in om mensen in armoede bij te staan en te strijden tegen sociale uitsluiting. Maar goede intenties alleen volstaan niet. We laten de lezer kennis maken met een aantal kloven tussen de wereld van de armen en de niet-armen en hoe vrijwilligers kunnen helpen om die te overbruggen. Deze publicatie kadert in de project “Vrijwilligerswerk, vóór ouderen, tegen sociale uitsluiting”, gefinancierd met middelen van de Vlaamse Minister voor Armoedebestrijding, Mw Lieten.

Je krijgt deze publicatie gratis, je betaalt alleen 5 euro voor de verzending. Bestel via info@vsvw.be

Levenslang vrijwilligen

Het aantal ouderen dat zich engageert in het vrijwilligerswerk gaat in stijgende lijn. Bovendien blijven ze vaak tot hoge leeftijd actief: waar hun engagement een decennium of twee geleden eindigde rond 70 jaar, zien we nu dat heel wat 70- en 75-plussers hun hart ophalen in het vrijwilligerswerk.

Op basis van een bevraging naar de meerwaarde en de knelpunten bij het werken met oudere vrijwilligers schreef het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw het boekje Levenslang vrijwilligen. Eva Hambach geeft concrete voorbeelden van voordelen en moeilijkheden en zorgt voor suggesties om het ondersteuningsbeleid naar oudere vrijwilligers te verfijnen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact