Respectvol vrijwilligen – Positief omgaan met kwetsbare mensen

Tal van vrijwilligers zetten zich in om mensen in armoede bij te staan en te strijden tegen sociale uitsluiting. Maar goede intenties alleen volstaan niet. We laten de lezer kennis maken met een aantal kloven tussen de wereld van de armen en de niet-armen en hoe vrijwilligers kunnen helpen om die te overbruggen. Deze publicatie kadert in de project “Vrijwilligerswerk, vóór ouderen, tegen sociale uitsluiting”, gefinancierd met middelen van de Vlaamse Minister voor Armoedebestrijding, Mw Lieten.

Je krijgt deze publicatie gratis, je betaalt alleen 5 euro voor de verzending. Bestel via info@vsvw.be

Vrijwilligers(werk)onder druk.

Tast de vermaatschappelijking van de zorg, de justitie en andere domeinen het vrijwilligerswerk aan? Zullen we straks allemaal moeten vrijwilligen om nog recht te hebben op ons stuk van de welvaartstaart? Vlucht de overheid weg van haar verantwoordelijkheden, om de oplossing bij het vrijwilligerswerk te droppen? Klopt het dat de definitie van het vrijwilligerswerk onder druk staat, of beelden we ons dat gewoon maar in? Biedt het aanzetten van mensen tot vrijwilligerswerk niets anders dan opportuniteiten of schuilen er ook gevaren in?

Het hele spectrum van vragen, uitdagingen van en voor het vrijwilligerswerk wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Moeten we vanuit het werkveld beducht zijn voor de geschetste ontwikkelingen, er tegen reageren, gewoon berusten of ingaan tegen het gegeven dat vrijwilligerswerk onder druk staat?

Je krijgt deze publicatie gratis, je betaalt alleen 6 euro voor de verzending. Bestel via info@vsvw.be

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact