Oproep naar kandidaten

Van lid tot actief lid in het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en je wil meer?

Met de omschakeling van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw naar Expertisecentrum Vrijwilligerswerk staan we voor uitdagende tijden. Het Steunpunt verwierf in 2018 beduidend meer middelen. Het geeft mee gestalte aan het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering, verzorgt de afhandeling van de gratis vrijwilligersverzekering, neemt opnieuw het Voorzitterschap van de Hoge Raad voor Vrijwilligers waar, en noem maar op.

Die externe veranderingen hebben natuurlijk weerslag op de werking. Wij zullen in de loop van 2019 en de daarop volgende maanden en jaren ook investeren in onze eigen interne structuur. Dat wil zeggen: de Algemene Vergadering uitbreiden, de Raad van Bestuur versterken met mensen met kennis van zaken omtrent vrijwilligerswerk. Mensen met stevige bestuurscompetenties. Mensen uit verschillende sectoren die bereid zijn een gezamenlijke strategie en visie over vrijwilligers(werk)beleid te ontwikkelen, uit te dragen, te verdedigen.

Je voelt de kriebels al? Je wil mee denken over hoe het vrijwilligerswerk vandaag en morgen op de (politieke) kaart gezet moet worden? Je verdedigt het concept vrijwilligers(werk) met verve?

Stel je dan kandidaat voor onze AV (2 vergaderingen per jaar)  of onze RvB (4 tot 5 vergaderingen per jaar), graag voor 15 mei 2019. Met vragen kan je terecht op info@vsvw.be 

Loading

Procedure

  • De kandidaturen worden verzameld. De huidige RvB en AV evalueren de aanvragen op basis van diversiteit aan competenties, sectoren, etc… opdat de toekomstige beleidsstructuren het brede werkveld kunnen vertegenwoordigen.
  • Informeren van de kandidaten
  • Opname van de kandidaten in de AV (periode juni – augustus 2019)
  • Bevestiging van de kandidaten voor de AV, goedkeuring nieuwe leden tot de RvB (oktober – november 2019)

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact