Volunteering as a means of empowerment and social inclusion

A bridge between the European Years 2010 and 2011

auteur(s):

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volunteering and Intercultural Dialogue

auteur(s):

Deze uitgave brengt de resultaten samen van een internationale bijeenkomst van het CEV over de vraag hoe vrijwilligerswerk kan helpen bij een interculturele dialoog en bij de opbouw van een democratische samenleving.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

An enabling volunteering infrastructure in Europe: Situation – Trends – Outlook

auteur(s):

In dit verslag van een Algemene Vergadering van het CEV wordt ingegaan op enkele belangrijke vragen in verband met een effectieve een efficiënte omkadering van het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Developing Employee Volunteering

A Joint venture between volunteer organisations and companies. Strategies/Success stories/Challenges

auteur(s):

Deze uitgave is het uitgebreid verslag van een internationale conferentie over werknemersvrijwilligerswerk

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Involvement of third country nationals in volunteering as a means of better integration

auteur(s):

In deze brochure worden positieve voorbeelden over integratie via vrijwilligerswerk voorgesteld. Op basis van deze ervaringen worden tevens aanbevelingen en tips samengebracht.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Local and International Youth Volunteering for Peace Building and Conflict Resolution in Europe

auteur(s):

Samenlevingen in Europa worden meer en meer multicultureel en multi-etnisch aan de ene kant en vertonen meer en meer racisme aan de andere kant. Deze brochure bevat het verslag van een seminarie waarop werd nagegaan op welke manier jongerenvrijwilligerswerk kan tot het vinden van oplossingen en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Putting volunteering on the economic map of Europe

auteur(s):

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact