Het vrijwilligerswerk in België. Kerncijfers

auteur(s):

Het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze samenleving. De Federale Overheidsdienst Economie heeft van oktober 2014 tot januari 2015 bij een representatief staal van de bevolking een enquête georganiseerd over vrijwilligerswerk. Dit resulteerde in een kwantitatief beeld van het vrijwilligerswerk in ons land. Onderzoekers van de Universiteit Gent en de Universiteit Luik schetsen in dit rapport voor het eerst een betrouwbare analyse van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Uitgavejaar: 2015
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Aanbevelingen voor het besturen van socialprofitorganisaties

Aandachtspunten en goede praktijken

auteur(s):

Op vraag van enkele verantwoordelijken van socialprofitorganisaties werden door sleutelfiguren uit de sector 8 aanbevelingen van goed bestuur uitgewerkt.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

De impact van de financiële crisis op verenigingen

Enquète bij Belgische verenigingen

auteur(s):

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Evaluatie projecten ‘Managers van diversiteit’

Eindrapport

auteur(s):

In 2009 werden door de Koning Boudewijnstichting 176 projecten in verband met ‘managen van diversiteit’ geëvalueerd. In deze uitgave worden de resultaten van deze evaluatie samengebracht.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Samenleving en sport

Sport en vrijwilligers

auteur(s):

Deze brochure bevat een korte samenvatting van een studie over de situatie van het vrijwilligerswerk in de sport. 

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Statuut van de vrijwilliger

10 praktische vragen en antwoorden

auteur(s):

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk: de wet, praktische vragen en antwoorden

auteur(s):

Deze praktische gids maakt de vrijwilligerswet toegankelijk en hanteerbaar, mogelijke valkuilen wor- den aangestipt en de vele concrete voorbeelden zorgen voor de nodige herkenning en vertaling.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Koplopers gezocht. Leiderschap groeit in verenigingen

auteur(s):

Aan de hand van citaten van leidinggevenden van verenigingen uit verschillende sectoren worden enkele belangrijke aspecten van leidinggeven geïllustreerd.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Participatory Methods Toolkit. A practitioner’s manual

auteur(s):

Deze uitgave bevat 10 concrete werkvormen (burgerjury, expertpanel, focusgroep, wereldcafé, …) om participatie concreet te organiseren.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Gelinkt aan de toekomst

Informatica en kennisbeheer voor verenigingen

auteur(s):

Deze brochure geeft op een erg beknopte manier basisinformatie over informatie- en communicatietechnologie voor verenigingen.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact