Vrijwilligersbeleid in zorgorganisaties.

Een handreiking voor de toekomst

auteur(s):

Deze handleiding over vrijwilligersbeleid, bestemd voor zowel bestuurders als vrijwilligersverantwoordelijken geeft een beschrijving van de verschillende niveau’s waarop vrijwilligersbeleid wordt ontwikkeld en behandelt de verschillende aspecten ervan

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Handleiding wegwijscursus vrijwilligers en mantelzorg

auteur(s):

Deze uitgave beschrijft hoe een introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers en mantelzorgers in de thuiszorg kan worden uitgewerkt.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Focustest vrijwilligerswerk

Wat past bij u?

auteur(s):

Dit testboekje is een hulpmiddel bij het kiezen van vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

25 vragen over vrijwilligerswerk in de terminale thuiszorg

auteur(s):

Deze uitgave geeft hulpverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen (artsen, verzekeraars, …) en geïnteresseerden een antwoord op cruciale vragen over vrijwilligers in de terminale thuiszorg.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Coördinatie

auteur(s):

De coördinator in een vrijwilligersorganisatie, actief in de terminale thuiszorg, heeft een centrale positie. In deze uitgave zijn criteria geformuleerd waaraan een goede coördinatiestructuur moet voldoen.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Een eerder hulpaanbod

auteur(s):

Dit werkboek beschrijft een plan om het hulpaanbod in de terminale thuiszorg uit te breiden naar een vroeger stadium dan de laatste levensdagen of -weken.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Een regionale aanpak

Een uitdaging voor plaatselijke organisaties

auteur(s):

Aan de hand van een stappenplan wordt in deze uitgave aangegeven hoe vrijwilligersorganisaties in de terminale thuiszorg een regionaal hulpaanbod kunnen opzetten.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Aanbod en kwaliteit

auteur(s):

Dit werkboek geeft een beschrijving van goede zorg voor stervenden en hun naasten en de bijdrage daaraan van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten

auteur(s):

Dit werkboek beschrijft aan de hand van een concreet voorbeeld hoe vrijwilligersorganisaties en professionele thuiszorginstellingen kunnen samenwerken

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Er zijn

Zorgen voor stervenden en hun naasten met hulp van vrijwilligers

auteur(s):

In deze uitgave over de terminale thuiszorg ligt de nadruk op de bijdrage die vrijwilligers kunnen bieden. 

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Thuis sterven, de zorg van vrijwilligers

Landelijke inventarisatie van vrijwilligersorganisaties in de terminale thuiszorg

auteur(s):

Dit boek inventariseert het hulpaanbod van de organisaties in Nederland die actief zijn in de zorg voor thuisstervenden.

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Ongekend talent. Mobiliseren van het human capital van ouderen

auteur(s):

Deze bundel bevat een verslag van een congres van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn over het mobiliseren van menselijk kapitaal van ouderen.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Visie, voorwaarden, verbintenis. Vrijwilligersbeleid in het sociaal-cultureel werk

auteur(s):

Deze publicatie van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn behandelt de verschillende aspecten van een vrijwilligersbeleid voor vrijwilligerswerk in het sociaal-cultureel werk.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact