Vrijwilligerswerk speciaal

een gids voor uw gemeente

auteur(s):

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Afspraken van en met vrijwilligers

auteur(s):

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Mannen in de zorg.

Handleiding voor het werven van mannelijke vrijwilligers in de zorg- en hulpverlening

auteur(s):

Deze handleiding bevat een serie tips over zaken waaraan organisaties moeten denken voor ze besluiten om mannen te gaan werven. Het eerste deel van de brochure gaat over de voorbereiding van een wervingsactie. Het tweede deel gaat dieper in op de wervingsactie zelf.

Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vrouwen en vrijwilligerswerk

auteur(s):

Deze documentatiemap bevat een reeks artikels over vrouwen in het vrijwilligerswerk.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vrijwilligers in combinatie

Brochure over allochtonen en vrijwilligerswerk

auteur(s):

Deze brochure geeft voorbeelden en suggesties voor het stimuleren van vrijwilligerswerk door migranten in verschillende domeinen van de samenleving.

Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

De zilveren motor.

Vrijwilligerswerk onder vijftigplussers

auteur(s):

In het kader van het Europees Jaar van de Ouderen heeft dit onderzoek tot doel: meer weten over oudere vrijwilligers en hun vrijwilligerswerk, waarom ze al of niet vrijwilligerswerk doen of ermee gestopt zijn en hoe vrijwilligerswerk verandert tijdens het leven.

Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werving

auteur(s):

In een vijftal hoofdstukjes worden de verschillende aspecten van werving uiteengezet.

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vrijwilligerswerk op maat

auteur(s):

Dit werkboek stelt een organisatie in staat om een analyse te maken van de bestaande situatie en een reeks voorstellen voor het uitstippelen van een beleid.

Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligersbeleid

Een brochure met een voorstelling van de verschillende elementen van een vrijwilligersbeleid.

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Tussen eigenbelang en altruïsme. Over solidariteit en vrijwilligers

auteur(s):

In dit boek wordt op een vijftal gebieden (ouderen, allochtonen, vluchtelingen, milieus hulpverlening) de relatie tussen vrijwilligerswerk en solidariteit beschreven.

Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Non-participatie aan vrijwilligerswerk

Een verkennend onderzoek naar achtergronden en motieven van mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten

auteur(s):

Uitgavejaar: 1991
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact