Verkenning participatie. Arbeid, vrijwillige inzet en mantelzorg in perspectief

auteur(s):

Vanuit overheidsperspectief brengt deze verkennende studie de staat van participatie betreffende arbeid, vrijwillige inzet en mantelzorg in Nederland in kaart. Speciale aandacht wordt besteed aan groepen die specifieke aandacht nodig hebben. Tevens wordt ingegaan op de baten van participatie.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact