Werken en weldoen

Kiezen voor betaalde en onbetaalde arbeid

auteur(s):

Het rapport onderzoekt de relatie tussen toenemende arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vrijwilligerswerk in meervoud

auteur(s):

Dit rapport van het Nederlands Sociaal en Cultureel Planbureau behandelt het vrijwilligerswerk in Nederland in al zijn hedendaagse aspecten.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

auteur(s):

In een lijvig rapport schetst Het Nederlandse SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) de resultaten van een onderzoek in 2007 bij een negentigtal grote organisaties over de omvang van hun achterban, hun doelstellingen, de interne structuur en andere belangrijke ontwikkelingen en trends.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Ouderen en maatschappelijke inzet

De betekenis van toenemende arbeidsparticipatie onder ouderen voor de betrokkenheid van ouderen bij politiek activisme, vrijwilligerswerk, informele hulp en zorg voor de kleinkinderen

auteur(s):

De cijfers uit dit onderzoek wijzen erop dat naarmate ouderen meer werken ze slechts in beperkte mate minder tijd besteden aan vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwillig verzorgd

auteur(s):

Dit onderzoek gaat over vrijwillige extramurale zorg. De twee centrale vragen van het onderzoek zijn: hoe kan vrijwillige extramurale zorg ondersteuning bieden aan burgers met een beperking en aan mantelzorgers en, wat zijn de verwachtingen en wensen voor de toekomstige ontwikkeling van de vrijwillige extramurale zorg?

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Maatschappelijke participatie in een middelgrote stad

auteur(s):

Deze empirische studie over maatschappelijke participanten in Zwolle verschaft informatie over de werkzaamheden van bestuurlijke actieve vrijwilligers in maatschappelijke organisaties en over netwerken, loopbanen en achtergronden.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Toekomstverkenning Vrijwillige Inzet 2015

auteur(s):

Op basis van divers enquêtemateriaal schetst dit rapport ontwikkelingen in de deelname aan het vrijwilligerswerk in Nederland in de afgelopen decennia en een prognose voor de periode tot 2015.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld. Civil society en vrijwilligerswerk IV

auteur(s):

In dit rapport zijn gegevens samengebracht over het Nederlands maatschappelijk middenveld en wordt een analyse ervan geschetst.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vrijwilligersorganisaties onderzocht. Over het tekort aan vrijwilligers en de wijze van werving en ondersteuning

auteur(s):

Dit onderzoek zoekt een antwoord op de vraag wat de oorzaak is voor de tegenstelling tussen de geruststellende gegevens over het aantal vrijwilligers enerzijds en de bezorgdheden van bestuurders van organisaties over een tekort aan vrijwilligers anderzijds.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vrijwilligerswerk vergeleken: Nederland in internationaal en historisch perspectief

auteur(s):

Vanuit uiteenlopende invalshoeken wordt in dit boek de balans opgemaakt van het vrijwilligerswerk in de Nederlandse civil society van de jaren negentig.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact