Volunteering across Europe

Organisations, promotion, participation. Volume 1-6

auteur(s):

De DVD bevat een beeld van het vrijwilligerswerk in elk land van de Europese Unie met gegevens over de gehanteerde definitie van vrijwilligerswerk, het wettelijk kader en de ondersteunende omkadering.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Volunteering across Europe (Bulgaria, Slovenia, Sweden, Estonia)

Organisations, promotion, participation

auteur(s):

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Promotion of senior volunteering through international exchanges

Practical and policy recommendations

auteur(s):

In deze brochure worden aanbevelingen geformuleerd voor uitwisseling van oudere vrijwilligers en om vrijwilligerswerk door ouderen te stimuleren.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volunteering Across Europe (Greece, Hungary, Austria, Denmark, Cyprus)

Organisations, promotion, participation

auteur(s):

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Women in volunteering

Experiences of gender democracy

auteur(s):

In deze uitgave wordt onderzocht of de leiding door vrouwen van een vrijwilligersorganisatie het vrijwilligerswerk beïnvloedt.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact