Fase 4-klanten: nieuwe vrijwilligers in uw organisatie?

Veelgestelde vragen van vrijwilligersorganisaties over sociale activering

auteur(s):

Deze brochure wil medewerkers van vrijwilligersorganisaties voorbereiden op de vragen die op hen afkomen wanneer ze zich begeven op het gebied van sociale activering.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Activerend vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk als activeringsinstrument, een handreiking voor gemeenten

auteur(s):

Deze handleiding is geschreven voor gemeenten die vrijwilligerswerk een plaats willen geven in hun ‘activeringsintrumentarium’.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Inburgering met een meerwaarde

De plaats van vrijwilligerswerk in inburgeringsprogramma's

auteur(s):

Via dit onderzoek wordt nagegaan welke de belangrijkste slaag- en faalfactoren zijn van integratie van nieuwkomers via vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Veelkleurig organiseren

Intercultureel management voor non-profit- en vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

‘Veelkleurig organiseren’ behandelt stapsgewijze hoe intercultureel management kan worden ingevoerd in vrijwilligersorganisaties om ervoor te zorgen dat ze meer multicultureel worden.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vissen doe je met een net(werk). Een stappenplan voor jongerenparticipatie

auteur(s):

In een handige brochure wordt in de vorm van acht stappen een model voor jongerenparticipatie uitgewerkt.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers, de onzichtbare factor in de sociale infrastructuur

Verslag van een verkennend onderzoek naar de totstandkoming van vrijwilligersbeleid in vijf gemeenten

auteur(s):

Dit onderzoek wil een inzicht verkrijgen in de wijze waarop de vrijwillige inzet van burgers een rol speelt bij de ontwikkeling en de uitvoering van lokaal sociaal beleid en de positie van het lokale vrijwilligerswerk binnen de sociale infrastructuur.

Uitgavejaar: 2000
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Als je er niet uitkomt, hoor ik het wel.

Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers

auteur(s):

Deze brochure bevat een zes-stappenplan voor het opzetten van begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers in de sportsector.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Op weg naar de lerende sportvereniging

Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

auteur(s):

Dit boekje wil een antwoord geven op de vraag op welke manier men de deskundigheid van de vrijwilligers op peil kan brengen of houden.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Het flexpakket. Nieuwe opties voor flexibel vrijwilligerswerk

auteur(s):

Om gemakkelijker vrijwilligers te vinden en te houden ontwikkelde de stichting VrijwilligersManagement een handleiding voor flexibilisering van het vrijwilligerswerk.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Drukbezet maar toch betrokken. Over het combineren van baan, zorg en vrijwilligerswerk

De publicatie onderzoekt hoe vrijwilligersorganisaties kunnen inspelen op de veranderende situatie van het gezinsleven.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact