Volunteering in later life: A focus on context

auteur(s):

Dit onderzoek handelt over de invloeden die een rol spelen in verband met het al of niet verrichten van vrijwilligerswerk door ouderen. Zowel de invloed van persoonlijke als van omgevingsfactoren komen uitvoerig en grondig aan bod.

Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen

auteur(s):

Vlaanderen heeft traditioneel een rijk uitgebouwd verenigingsleven. Die verenigingen spelen een belangrijke rol bij de uitbouw van een democratische samenleving. In acht hoofdstukken wordt een beeld geschetst van het middenveld en de problemen waarvoor het wordt geplaatst. Enkele concrete aanbevelingen ronden het geheel af.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Evaluatieonderzoek vrijwilligerswerking bij de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers door de centra voor algemeen welzijnswerk

auteur(s):

Dit onderzoek gaat na wat de meerwaarde van een vrijwilligerswerking is, wat het potentieel en de grenzen van het vrijwilligerswerk en welke de benodigde randvoorwaarden ervoor zijn.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Allochtonen en vrijwilligerswerk: een onderzoek naar de mogelijke motieven en hinderpalen om een engagement op te nemen in een Nederlandstalige organisatie

auteur(s):

Dit onderzoek heeft tot doel een beeld te krijgen van het participatiegedrag van allochtone vrijwilligers. Wat motiveert of verhindert allochtonen om een engagement op te nemen. 

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Participatie in Vlaanderen. Een beschrijving van de deelname aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen

auteur(s):

Het onderzoeksinstituut TOR van de Vrije Universiteit Brussel heeft in het voorjaar 1998 een survey uit gevoerd over de participatie aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact