Over ons

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: sterker vrijwilligen

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Ons doel? Samenwerken aan ‘sterker vrijwilligen’. We richten ons vooral tot organisaties en lokale besturen die met vrijwilligers werken, in alle sectoren. Maar ook relevante spelers in het middenveld, diverse overheden en partners uit het bedrijfsleven horen tot onze doelgroep. We zetten als coördinerende partner mee in op het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering. Hieronder vind je een overzicht van de dingen die we doen.

In onze beheersovereenkomst tussen vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Vlaamse Gemeenschap 2018-2022 ontdek je in detail hoe we dit allemaal waarmaken. Bedoeling is het huidige Vlaams Steunpunt te verbreden naar een Vlaams expertisecentrum vrijwilligerswerk. Het Steunpunt krijgt daarvoor een aantal bijkomende opdrachten, die worden verankerd door de nieuwe beheersovereenkomst

Pssst! Je kan ook lid worden van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Bekijk de troeven en voorwaarden.

Onze opdracht

Het VSVw profileert zich als Vlaams sectoroverschrijdend expertisecentrum met betrekking tot vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid. Het biedt daartoe op een communicatieve en participatieve wijze een aanbod door een combinatie van wet- en regelgeving, actuele kennis & onderzoek, toegankelijke informatie en vorming, service, en begeleiding op maat, gericht op een optimale ontplooiing en ontwikkeling (van de competenties) van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en lokale overheden.

Het VSVw zet zich in voor de promotie en de verdediging van het vrijwilligerswerk, zoals gedefinieerd door Belgische en Vlaamse overheden, en voor de uiteenlopende waarden daaraan verbonden.

Daarmee wil het VSVw actief bijdragen aan een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid.

"Sterker Vrijwilligen"

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief