Samen Vrijwilligen

Beter omgaan met risico’s in het vrijwilligerswerk

Het organiseren van vrijwilligerswerk houdt heel wat risico’s in. Organisaties die met vrijwilligers werken hebben als taak ervoor te zorgen dat de activiteiten op een degelijke en veilige manier uitgevoerd kunnen worden.

Eva Hambach van het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk bekijkt de thematiek van veilig vrijwilligerswerk in dit boekje vanuit twee invalshoeken: die van de vrijwilliger en die van de organisatie. Het eerste deel gaat over de risico’s die vrijwilligers kunnen lopen bij het verrichten van vrijwilligerswerk en wat de organisatie kan doen om hen te beschermen.

Het tweede deel bekijkt de thematiek door de bril van de organisatie: welke risico’s kan de organisatie lopen als ze vrijwilligers inschakelt? Elk van de deelonderwerpen wordt verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden, duiding van de mogelijke risico’s en tips om risico’s te voorkomen.

Je krijgt deze publicatie gratis, je betaalt alleen 2 euro per boekje voor de afhandeling & verzending.

0,00 incl. btw

17 op voorraad

Categorie

Beschrijving

Werken aan fijne ervaringen

Vrijwilligers werken samen met andere vrijwilligers, met bestuursleden (of bestuursvrijwilligers), met beroepskrachten, en staan ook vaak ten dienste van anderen waarmee ze in contact komen.

Waar mensen samenwerken, kan je nooit volledig vermijden dat men er andere opvattingen op na houdt en dat er botsingen tussen karakters en persoonlijkheden voorkomen. Toch is een groot deel van de problemen te vermijden. Niet louter door afspraken op papier te zetten, wel door ervoor te zorgen dat afspraken opgevolgd worden, er met de mensen gesproken wordt, kort op de bal te spelen als er zich een moeilijkheid voordoet, en dat er ook mogelijkheden tot correctie worden ingebouwd. In bepaalde gevallen is de beste conclusie immers de samenwerking stop te zetten.

In deze publicatie schetsen we een aantal situaties en uitspraken en distilleren we hieruit tips en suggesties om de samenwerking tussen uitvoerders en organisatoren van het vrijwilligerswerk vlotter te laten verlopen.

Je krijgt deze publicatie gratis, je betaalt alleen 2 euro per boekje voor de afhandeling & verzending.

  • Formaat: A5
  • Pagina’s: 36
  • Uitgavejaar: 2014

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief