Denkdag Morgen nog krachtiger lokaal vrijwilligen: presentaties

Dit was onze “Denkdag: Morgen nog krachtiger lokaal vrijwilligen” in het Vlaams Parlement op maandag 24 oktober 2022.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw organiseerde samen met VVSG deze Denkdag. 

De afgelopen periode volgden de crisissen elkaar op: corona, overstromingen, de oorlog in Oekraïne… Ze legden een stevige druk op de lokale besturen, en vrijwilligers namen tijdens deze crisissen een belangrijke rol op. In de voormiddag dachten we na over hoe je je hier als lokaal bestuur beter kan op voorbereiden en in de namiddag stonden we stil bij hoe je in rustige, niet-crisistijden het lokale vrijwilligerswerk op duurzame wijze kan versterken. Experts en politici deelden hun inzichten en we gingen met elkaar in gesprek tijdens interactieve workshops.

Wil je verder nadenken over de aangereikte topics? Neem de presentaties er dan terug even bij. Je vindt ze hieronder terug. 

 

Locatie

Vlaams Parlement: Ijzerenkruisstraat 99

Prijzen

Leden: €120

Niet-leden: €135

Programma

 • Onthaal met koffie (9:30-10:00)
 • Verwelkoming (10:00-10:05)
 • Voorwoord door Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van VVSG, over het belang van vrijwilligerswerk op het lokaal niveau (10:05-10:20)
 • Hoe omgaan met crisisvrijwilligerswerk? (plenair)
  • Prof. dr. Hugo Marynissen schetst zijn bevindingen op basis van een literatuuronderzoek naar de inzet van vrijwilligers in crisissituaties. Hugo Marynissen is een Belgische expert in crisis governance. Hij is directeur bij PM Risk-Crisis-Change, een agentschap gespecialiseerd in risico- en crisismanagement en -communicatie, postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen, en buitengewoon hoogleraar aan de Antwerp Management School. (10:20-10:40)  
  • Liesbeth Vercammen licht de rol toe die crisisvrijwilligers opnemen in het Rode Kruis. Liesbeth is coördinator vrijwilligersbeleid van het Rode Kruis Vlaanderen. (10:40-10:55)
 • Pauze (10:55-11:10)
 • Burgemeester en parlementariër Theo Francken stelt het Vrijwilligerskorps van Lubbeek voor. (11:10-11:25)
 • Voorstelling van een platform voor crisisvrijwilligerswerk door Jan Verdée. Jan is stafmedewerker bij Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en trekker van dit project. (11:25-11:40)
 • Panelgesprek met experten over de rol van vrijwilligers in crisissituaties. Gemodereerd door Jan Verdée: Charlotte Planq (coördinator nazorg van de Vlaams Overheid),  Astrid Fortuin (psychsociaal manager van FOD gezondheid), Elke Allaert (noodplanningscoördinator van provincie Oost-Vlaanderen), An Meeusen (noodplanningsdienst Antwerpen), Evelien De Pauw (onderzoeker Vives, onderzoekslijn leefbaarheid en veiligheid) (11:40-12:20)
 • Lunch (12:20-13:00)
 • Keuze tussen vier workshops (13:00-14:30)
 

1. Rol van lokaal bestuur in coördinatie van crisisvrijwilligers door Evelien De Pauw, onderzoeker Expertisecentrum Sociale Innovatie van Vives, onderzoekslijn leefbaarheid en veiligheid.

In deze interactieve workshop gaan we op zoek naar de rol die het lokale bestuur kan spelen in de coördinatie van crisisvrijwilligers. Hoe worden mensen het best geselecteerd en aangestuurd? En hoe stemmen besturen onderling af? Welke uitdagingen gaan hiermee gepaard? 

2. Kostenvergoedingen: hoe beleidsmatig mee omgaan? door Jan Verdée van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Hoe realiseer je meer afstemming in kostenvergoedingen? De versnippering is vaak groot in lokale besturen. De ene vrijwilliger krijgt geen kostenvergoeding, de andere een verhoogde kostenvergoeding, nog andere vrijwilligers krijgen enkel een kilometervergoeding. Het overzicht is vaak zoek. Nu is de vraag hoe je dat beter kunt stroomlijnen en hoe je al je vrijwilligers op een faire manier kunt behandelen.  

In deze interactieve workshop gaan we kort in op het wetgevend kader voor kostenvergoedingen in het vrijwilligerswerk. We bespreken de uitdagingen waar lokale besturen op botsen en onderzoeken verschillende werkwijzen hoe om te gaan met deze complexiteit in je lokaal bestuur. Ook gaan we op zoek naar alternatieve vormen van waardering. 

3. Wat betekent toegankelijk vrijwilligerswerk en welke rol kan een openbaar bestuur hier in opnemen? door Barbara Fruyt  van Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel 

Vrijwilligerswerk is voor iedereen! Helaas is het vandaag de dag nog niet voor iedereen even toegankelijk. Daar kunnen we samen verandering in brengen. Toegankelijkheid gaat over het wegwerken van drempels: fysieke toegankelijkheid (vb. bereikbaarheid, omgeving of gebouw), toegankelijkheid van informatie en communicatie (vb. duidelijke taal), toegankelijkheid van dienstverlening (vb. de wijze waarop vrijwilligers worden bereikt, ontvangen en begeleid).

In deze workshop gaan we op een interactieve manier aan de slag. Je krijgt te horen hoe we dit in Brussel aanpakken en we geven concrete tips om aan de slag te gaan in jouw stad of gemeente.

4. De gemeente of stad als hoeder van het vrijwilligerswerk door Eva Hambach van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers activeren legt specifieke verantwoordelijkheden bij het lokale bestuur. Dat moet instaan voor een goede regie, rekening houdend met de regelgeving omtrent het vrijwilligerswerk. Maar hoe doe je dat, bouwen aan een duurzame relatie met de vrijwilliger? Hoe garandeer je dat afspraken worden nageleefd? Dat de vrijwilliger de nodige bescherming krijgt?

In deze workshop focussen we op de rol van gemeente of stad als hoeder van het vrijwilligerswerk.

 • Pauze (14:30-14:40)
 • Filmpje aanbod Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (14:40-14:45)
 • Panelgesprek met schepenen voor vrijwilligerswerk: op welke manier kan je het lokaal vrijwilligerswerk politiek ondersteunen? We gaan in gesprek met enkele schepenen die geloven in de kracht van lokaal vrijwilligerswerk.  Gemodereerd door Eva Hambach (15:10-15:50)
 • Afsluiting (15:50-16:00)
Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief