Programma – Denkdag Morgen nog krachtiger lokaal vrijwilligen

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw organiseert in samenwerking met VVSG “Denkdag: Morgen nog krachtiger lokaal vrijwilligen” in het Vlaams Parlement op maandag 24 oktober 2022.

De afgelopen periode volgden de crisissen elkaar op: corona, overstromingen, de oorlog in Oekraïne… Ze legden een stevige druk op de lokale besturen, en vrijwilligers namen tijdens deze crisissen een belangrijke rol op.

Daarom organiseren we deze denkdag. In de voormiddag denken we na over hoe je je hier als lokaal bestuur beter kan op voorbereiden en in de namiddag staan we stil bij hoe je in rustige, niet-crisistijden het lokale vrijwilligerswerk op duurzame wijze kan versterken. Ook gaan we in gesprek met experts en politici. Daarnaast krijg je de kans om je te verdiepen in relevante onderwerpen tijdens interactieve workshops.

Locatie

Vlaams Parlement: Ijzerenkruisstraat 99 (klik hier voor meer informatie over de bereikbaarheid)

Prijzen

Leden: €120

Niet-leden: €135

Programma

 • Verwelkoming (10:00-10:05)
 • Voorwoord door Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van VVSG, over het belang van vrijwilligerswerk op het lokaal niveau (10:05-10:20)
 • Hoe omgaan met crisisvrijwilligerswerk? (plenair)
  • Prof. dr. Hugo Marynissen schetst zijn bevindingen op basis van een literatuuronderzoek naar de inzet van vrijwilligers in crisissituaties. Hugo Marynissen is een Belgische expert in crisis governance. Hij is directeur bij PM Risk-Crisis-Change, een agentschap gespecialiseerd in risico- en crisismanagement en -communicatie, postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen, en buitengewoon hoogleraar aan de Antwerp Management School. (10:20-10:40)  
  • Liesbeth Vercammen licht de rol toe die crisisvrijwilligers opnemen in het Rode Kruis. Liesbeth is coördinator vrijwilligersbeleid van het Rode Kruis Vlaanderen. (10:40-10:55)
 • Pauze (10:55-11:10)
 • Burgemeester en parlementariër Theo Francken stelt het Vrijwilligerskorps van Lubbeek voor. (11:10-11:25)
 • Voorstelling van een platform voor crisisvrijwilligerswerk door Jan Verdée. Jan is stafmedewerker bij Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en trekker van dit project. (11:25-11:40)
 • Panelgesprek met experten over de rol van vrijwilligers in crisissituaties. Gemodereerd door Jan Verdée: Charlotte Planq (coördinator nazorg van de Vlaams Overheid),  Astrid Fortuin (psychsociaal manager van FOD gezondheid), Elke Allaert (noodplanningscoördinator van provincie Oost-Vlaanderen), An Meeusen (noodplanningsdienst Antwerpen), Evelien De Pauw (onderzoeker Vives, onderzoekslijn leefbaarheid en veiligheid) (11:40-12:20)
 • Lunch (12:20-13:00)
 • Keuze tussen zes workshops (13:00-14:30)
 

1. Rol van lokaal bestuur in coördinatie van crisisvrijwilligers door Evelien De Pauw, onderzoeker Expertisecentrum Sociale Innovatie van Vives, onderzoekslijn leefbaarheid en veiligheid.

In deze interactieve workshop gaan we op zoek naar de rol die het lokale bestuur kan spelen in de coördinatie van crisisvrijwilligers. Hoe worden mensen het best geselecteerd en aangestuurd? En hoe stemmen besturen onderling af? Welke uitdagingen gaan hiermee gepaard? 

2. Kostenvergoedingen: hoe beleidsmatig mee omgaan? door Jan Verdée van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Hoe realiseer je meer afstemming in kostenvergoedingen? De versnippering is vaak groot in lokale besturen. De ene vrijwilliger krijgt geen kostenvergoeding, de andere een verhoogde kostenvergoeding, nog andere vrijwilligers krijgen enkel een kilometervergoeding. Het overzicht is vaak zoek. Nu is de vraag hoe je dat beter kunt stroomlijnen en hoe je al je vrijwilligers op een faire manier kunt behandelen.  

In deze interactieve workshop gaan we kort in op het wetgevend kader voor kostenvergoedingen in het vrijwilligerswerk. We bespreken de uitdagingen waar lokale besturen op botsen en onderzoeken verschillende werkwijzen hoe om te gaan met deze complexiteit in je lokaal bestuur. Ook gaan we op zoek naar alternatieve vormen van waardering. 

3. Wat betekent toegankelijk vrijwilligerswerk en welke rol kan een openbaar bestuur hier in opnemen? door Barbara Fruyt en Sarah Eelen van Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel 

Vrijwilligerswerk is voor iedereen! Helaas is het vandaag de dag nog niet voor iedereen even toegankelijk. Daar kunnen we samen verandering in brengen. Toegankelijkheid gaat over het wegwerken van drempels: fysieke toegankelijkheid (vb. bereikbaarheid, omgeving of gebouw), toegankelijkheid van informatie en communicatie (vb. duidelijke taal), toegankelijkheid van dienstverlening (vb. de wijze waarop vrijwilligers worden bereikt, ontvangen en begeleid).

In deze workshop gaan we op een interactieve manier aan de slag. Je krijgt te horen hoe we dit in Brussel aanpakken en we geven concrete tips om aan de slag te gaan in jouw stad of gemeente.

4. Verenigingen ondersteunen met Assist door Vincent Jansen van Assist

Heel wat lokale verenigingen, zowel feitelijke verenigingen als vzw’s, worstelen met de vele administratieve- en boekhoudkundige verplichtingen. Omdat de meeste van die verenigingen volledig gedragen worden door vrijwilligers, kan een zekere vorm van ondersteuning een grote steun betekenen.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft sinds enkele jaren een partnerschap met Assist, een online administratie- en boekhoudprogramma dat gegroeid is vanuit het verenigingsleven en ontwikkeld werd op maat van de vrijwilliger die al deze taken op zich neemt: vzw-wetgeving, boekhouding, ledenbeheer, vrijwilligersbeheer, activiteiten…

In deze workshop geeft Vincent van Assist een overzicht van de verschillende mogelijkheden van dit programma. Hij legt ook uit hoe je Assist kan inzetten binnen het lokaal bestuur, ter ondersteuning van al die lokale verenigingen.

5. Digihelpers: wie zijn ze? wat doen ze? hoe vind je ze? En hoe ondersteun je ze? door Karen Vos van District 09 en Joke Van Dyck van VVSG

Onze maatschappij digitaliseert razendsnel. Wie niet kan volgen, loopt het risico uitgesloten te raken en rechten te mislopen. Vrijwillige digihelpers kunnen hierbij ondersteuning bieden. Ze bieden antwoord op concrete digitale vragen, maar zetten ook in op zelfredzaamheid en het verwerven van digitale vaardigheden.

We gaan in deze workshop dieper in op wat vrijwillige digihelpers doen, welke competenties ze nodig hebben, hoe je hen kan inzetten, ondersteunen en opleiden. 

En we vertellen hoe je digihelpers kan rekruteren en hoe wij jullie daarbij kunnen helpen.

Deze sessie wordt gegeven door het partnerschap VVSG, Mediawijs en District 09.

6. De gemeente of stad als hoeder van het vrijwilligerswerk door Eva Hambach van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers activeren legt specifieke verantwoordelijkheden bij het lokale bestuur. Dat moet instaan voor een goede regie, rekening houdend met de regelgeving omtrent het vrijwilligerswerk. Maar hoe doe je dat, bouwen aan een duurzame relatie met de vrijwilliger? Hoe garandeer je dat afspraken worden nageleefd? Dat de vrijwilliger de nodige bescherming krijgt?

In deze workshop focussen we op de rol van gemeente of stad als hoeder van het vrijwilligerswerk.

 • Pauze (14:30-14:40)
 • Filmpje aanbod Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (14:40-14:45)
 • Panelgesprek met schepenen voor vrijwilligerswerk: op welke manier kan je het lokaal vrijwilligerswerk politiek ondersteunen? We gaan in gesprek met enkele schepenen die geloven in de kracht van lokaal vrijwilligerswerk.  Gemodereerd door Eva Hambach (15:10-15:50)
 • Afsluiting (15:50-16:00)

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief