Brochure Gratis Vrijwilligersverzekering

Gratis

In deze brochure ontdek je hoe je in 2018 samen met ons kan zorgen dat je vrijwilligers de beste bescherming genieten met de gratis Vlaamse vrijwilligersverzekering.

Beschrijving

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. De waardering die de samenleving en overheid kan uitdrukken voor dat vrijwillig engagement zit in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat.

Daarom zorgt Vlaanderen Vanaf 1 januari 2018 voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk.

Vanaf 2018 kan je alleen nog bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. In dat jaar blijft de procedure en verzekering nagenoeg ongewijzigd, maar zullen we wel onderzoeken wat er verbeterd kan worden om een positieve doorstart te maken in 2019. In deze brochure ontdek je alvast hoe je in 2018 samen met ons kan zorgen dat je vrijwilligers de beste bescherming genieten.

Vragen? Check www.gratisvrijwilligersverzekering.be

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact