Policy Agenda on Volunteering in Europe P.A.V.E

Working towards a true lagacy for EYV 2011

auteur(s):

Deze uitgave van de EYV Alliance bevat aanbevelingen voor een meer efficiënt en meer effectief beleidskader op alle politieke niveau’s, om het vrijwilligerswerk te ondersteunen en te promoten op het gebied van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk, de wettelijke omkadering, de infrastructuur, de erkenning, de waarde van het vrijwilligerswerk en werknemersvrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Europees Jaar Vrijwilligerswerk 2011. Trends, ontwikkelingen & uitdagingen. Aanbevelingen

auteur(s):

Het Europees Jaar Vrijwilligerswerk 2011 (EYV 2011) was een enorme opportuniteit voor het vrijwilligerswerk. Dit rapport schetst een beeld van het EYV 2011, behandelt trends, ontwikkelingen en uitdagingen in het vrijwilligerswerk en somt aanbevelingen op voor de verschillende politieke overheden.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

2011  Vrijwilligers maken het verschil

2011 Vrijwilligers maken het verschil

Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwillige inzet 2010

Vrijwillige inzet 2010

auteur(s):

Om te bepalen welk percentage van de bevolking vrijwilligerswerk doet, werd aan een representatief staal van de bevolking gevraagd of ze tijdens de laatste twaalf maanden vrijwilligerswerk hebben gedaan of zich hebben ingezet als mantelzorger. Het rapport bevat de resultaten voor 2010.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

State of the World’s Volunteerism Report

Universal Values for Global Well-being

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Straffe koffie

Straffe koffie

Op gesprek bij vrijwilligersorganisaties

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

De waarde van vrijwilligerswerk voor Caritas

Theorie en praktijk

auteur(s):

Het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011 was voor Caritas de aanleiding voor deze publicatie die het vrijwilligerswerk en enkele concrete vrijwilligersprojecten in de schijnwerpers zet, die de betekenis ervan beschrijft en die de Caritas-visie verduidelijkt.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

VRIND 2011

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwillige inzet 2.0

Vrijwillige inzet 2.0

Trendrapport Vrijwillige Inzet 2011

auteur(s):

Het trenrapport 2011 gaat na in welke mate trends uit eerdere rapporten zijn uitgekomen en of ze nog een rol spelen. We krijgen een schets van het vrijwilligerswerk in Nederland. Er worden zes trends voor de toekomst beschreven die zullen bepalen hoe het vrijwilligerswerk zich in de komende jaren zal ontwikkelen en welke uitdagingen die meebrengen voor alle betrokkenen.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact