Vrijwilligerswerk, veelzijdig en voor iedereen

Vrijwilligerswerk en diversiteit

auteur(s):

Deze brochure en bijhorende dvd bevatten beschrijvingen en beelden van trainingen en praktijkvoorbeelden die het vrijwilligerswerk toegankelijker maken en het gemakkelijker maken om de grote groep nieuwe vrijwilligers aan te spreken en te binden

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Allochtonen en vrijwilligerswerk: een onderzoek naar de mogelijke motieven en hinderpalen om een engagement op te nemen in een Nederlandstalige organisatie

auteur(s):

Dit onderzoek heeft tot doel een beeld te krijgen van het participatiegedrag van allochtone vrijwilligers. Wat motiveert of verhindert allochtonen om een engagement op te nemen. 

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Volunteering and Intercultural Dialogue

auteur(s):

Deze uitgave brengt de resultaten samen van een internationale bijeenkomst van het CEV over de vraag hoe vrijwilligerswerk kan helpen bij een interculturele dialoog en bij de opbouw van een democratische samenleving.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Krachtenbundel

Duizend en één kracht

auteur(s):

‘Krachtenbundel’ is een set van vier handreikingen voor organisaties die op lokaal vlak de participatie van  allochtone vrouwen willen bevorderen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Duizend en één kansen op een nieuwe markt

Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

auteur(s):

‘Duizend en één Kracht’ is een boek over marketing met allochtone vrouwen en vrijwilligerswerk als onderwerp.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Evaluatie projecten ‘Managers van diversiteit’

Eindrapport

auteur(s):

In 2009 werden door de Koning Boudewijnstichting 176 projecten in verband met ‘managen van diversiteit’ geëvalueerd. In deze uitgave worden de resultaten van deze evaluatie samengebracht.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Tips werken met allochtone vrijwilligers

auteur(s):

Een brochure met een reeks tips om het bestand van een vrijwilligersorganisatie uit te breiden mat allochtone vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

1 + 1 = 3 (samen)werken met allochtone verenigingen


Deze brochure bevat een verzameling knelpunten, uitdagingen en concrete tips gebaseerd op de ervaringen uit het project ‘Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen’ in Antwerpen.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Communiceert uw organisatie met allochtonen?

De resultaten van een marktverkenning bij 414 overheidsdiensten en particuliere non-profitorganisaties

auteur(s):

Om bij te dragen aan een goede communicatie met allochtonen werd dit onderzoek uitgevoerd dat een antwoord zoekt op vragen over de kwaliteit van de huidige communicatie.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Op zoek naar weerkaatst plezier

Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad

auteur(s):

Dit onderzoek probeert een antwoord te vinden op de vraag: hoe kan afstemming en samenwerking tussen de overheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk in een multiculturele samenleving het best vorm krijgen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Involvement of third country nationals in volunteering as a means of better integration

auteur(s):

In deze brochure worden positieve voorbeelden over integratie via vrijwilligerswerk voorgesteld. Op basis van deze ervaringen worden tevens aanbevelingen en tips samengebracht.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Centrales Full Colour

auteur(s):

De methodiek Centrales Full Colour is ontwikkeld voor steunpunten die aan de slag willen met interculturalisatie. In deze brochure worden de verschillende stappen uitvoerig uit de doeken gedaan.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Interculturalisatie: een andere kijk!

Hoe vrijwillige dienstverlening bijdraagt aan de zorg voor allochtone cliënten

auteur(s):
Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact