Involvement of third country nationals in volunteering as a means of better integration

auteur(s):

In deze brochure worden positieve voorbeelden over integratie via vrijwilligerswerk voorgesteld. Op basis van deze ervaringen worden tevens aanbevelingen en tips samengebracht.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Centrales Full Colour

auteur(s):

De methodiek Centrales Full Colour is ontwikkeld voor steunpunten die aan de slag willen met interculturalisatie. In deze brochure worden de verschillende stappen uitvoerig uit de doeken gedaan.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Interculturalisatie: een andere kijk!

Hoe vrijwillige dienstverlening bijdraagt aan de zorg voor allochtone cliënten

auteur(s):
Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Diversify!

auteur(s):
Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk door migranten als middel tot betere integratie

auteur(s):

Dit rapport is het resultaat van een INVOLVE-project dat achttien maanden de integratie door middel van vrijwilligerswerk van migranten heeft bestudeerd.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Allochtonen en vrijwilligerswerk

auteur(s):

Dit onderzoek beschrijft de deelname van allochtonen aan het vrijwilligerswerk en de ondersteuningsbehoeften.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk door migranten en etnische minderheden. MEM-VOL – Migrant and Etnic Minority Volunteering. Eindrapportage Fase I (Een transnationaal uitwisselingsproject)

auteur(s):

Het hier beschreven transnationaal uitwisselingsproject voor vrijwilligerswerk door migranten en etnische groepen schetst de betekenis van vrijwilligerswerk voor de integratie van allochtonen en etnische minderheden.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Inburgering met een meerwaarde

De plaats van vrijwilligerswerk in inburgeringsprogramma's

auteur(s):

Via dit onderzoek wordt nagegaan welke de belangrijkste slaag- en faalfactoren zijn van integratie van nieuwkomers via vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact